Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Häädemeeste-Tahkuranna valimisplatvorm

Uues suurvallas volikokku valitud saades, oleme väljas siinset paika koduna tundvate inimeste huvide eest. Anname tuld, et valgustada teed kõigile ettevõtmistele, mis  meie ideesid  toetavad.

Ilma omavalitsuse loata ei tohi meie kogukonda paigutada sundkorras kvoodipagulasi. Tuld võõra ideoloogia ja immigrantide maaletoojate pihta!

Anname tuld tuimuse ja ükskõiksuse pihta ning toetame avara silmaringiga kompetentsete juhtide valimist vallajuhiks. Valla asjatundliku ja ausa juhtimise  kaudu saab tagada kodukandi  jätkusuutlikku arengut ka suurvallas.

Kool peab olema kodu lähedal, väikekoolides antav haridus pole sugugi madalama tasemega kui suurtes linnakoolides. Taotleme Uulu koolile juurdeehitust, et luua paremad võimalused noortele spordiga tegelemiseks  ning huviringide loomisele. Valgustav tuli kohalikule haridusele!

Puhkemajanduse kompleksne arendamine loob võimaluse uute ettevõtete ja töökohtade loomisele. Oleme avatud ka päris uutele ettevõtmistele – mida rohkem töökohti, seda tugevam majanduslik baas. Ainult koos kohaliku ettevõtlusega kestab elu maal. Tuld arutule bürokraatiale ja sõbramehe mentaliteedile!

Oleme valmis algatama ja toetama vallas külade aktiviseerimist, ühtse süsteemi loomist valla juhtorganite ja kogukondade koostööks. Muudme suhtumist külade kogukondadesse. Turvalisus, taaskasutuse arendamine, abivajajate märkamine ja toetamine – need on ühiselt lahendatavad teemad. Näitame valgustavat tuld küla kogukonnale ja hoolimisele!

Meie kodud on siin, nii jääb. Kes hakkab tulevikus korraldama, kuidas meie kodukandis elu arenema peab, on valijate otsustada. Teist oleneb, keda usaldate oma elukohas toimetama.

Usalda meid!

Meie kandidaadid:

nr 116 JÜRI KURM

nr 117 TÕNU LIND

nr 118 KALEV OKS

nr 119 HENN SAAR

nr 120 RAIMOND LAATS

nr 121 REET SAI

nr 122 ILLIMAR HELIN