Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Haljala valla esinumber

Vaata kandidaate

EKRE HALJALA VALLA VALIMISPROGRAMM:

Lõpetame korruptsiooni, raiskamise, äraostetava mõtteviisi ja ülereguleerimise.
Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elupindadele.

Toetame Haljala vallas kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist ning kultuuripärandi säilitamise ja propageerimisega seotud ettevõtmisi.

Austame iga pere ja inimese privaatsust ja kodurahu. Rakendame kohalikke rahvahääletusi-rahvaküsitlusi. Kasutame kaasava eelarve võimalusi.

Loome kaasamisveebi – IT platvormi vallaelanike kaasamiseks valla valitsemisse.
Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse-ja keelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

Korraldame teede korrashoiu igal aastaajal. Lumi lükatakse vallas alaliselt elavatel ja valda registreeritud inimestel lahti koduväravani. Teeme bussipeatused korda ja valgustatuks.

Hajutame suveüritusi ja toetame eelisjärjekorras ettevõtmisi, mis ei toimu tipphooajal. Arendame mereranna suuremaks puhkealaks, kus on saadaval mitmesugused rannateenused.

Abistame, toetame talunike, väikeettevõtjaid ja rannakalureid. Toetame traditsiooniliste laatade korraldamist. Tagame veekogude randadele juurdepääsu valla elanikele, puhkajatele ja kalastajatele. Kaitseme rannarahva ja kalurite huve väikesadamate arendamisel. Roheline tuli spaa, hotelli, konverentsikeskuse ja bensiinijaama rajamiseks puhkepiirkondadesse.

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist. Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja anname lastega perele soodsalt elamuehitusmaad. Loosime igal aastal lasterikkuspreemiaid.

Kompenseerime sooviavalduse alusel kuni 100% ulatuses laste füüsilist tervist arendavaid huviringe. Võimaldame puuetega inimestele tasuta sotsiaaltransporti, parandades selle kättesaadavust.

Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

Toetame kodukontori või kodutöö tegemist, luues kaugtöö keskused valda.

Vald olgu turvaline. Inimesed peavad saama tunda end igal kellaajal turvaliselt. Vajame valda lisaks politseikonstaablit ja politseipatrulle. Tõstame tegevustoetusi vabatahtlikele päästjatele ja abipolitsenikele.

Toetame Kaitseliidu tegevust. Toetame päästekoolituste läbiviimist vallarahvale ning vingu-või suitsuandurite jagamist vähekindlustatutele. Rajame ja uuendame alevite turvakaamerasüsteemi ja paneme selle ööpäev läbi toimima. Kaitseme kohalikku loodust ja keskkonda.

Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele.

Haljala valla kandidaadid

 • Leo Bergström
  118

 • Aarne Vaik
  119

 • Elisabeth Orgmets
  120

 • Virko Sirkel
  121