Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Raivo Põldaru -Jõgeva esinumber - nr. 101

Jõgeva - Ausalt ja väärikalt Kalevipoja jälgedes

Vaata kandidaate

Raivo Põldaru

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige, Riigikogu majanduskomisjoni liige, Riigikogu rahvastiku probleemkomisjoni liige

* Täidame valdadest Toompeale viivad läppunud võimukoridorid värske õhuga ja kindlustame vallavalitsuse avatud ja läbipaistava asjaajamise.

* Loome volikogu juurde eakate nõukogu

* Toome tagasi külavanemad ja kindlustame külaliikumise rahastamise

* Säilitame koolivõrgu ja iga 1. klassi astuja ranitsasse saab tahvelarvuti

* Kergliiklusteed pidi saab Kuremaalt, Vaimastverest, Palamuselt, Kaareperest, Laiuselt Jõgevale.

* Kindlustame volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtud endistes vallakeskustes

* Leiame lahenduse väikekülade elanikele toidukaupade ostudeks, kus puudub kohalik kauplus

* Tagame lahtilükatud talveteed „iga suitsuni“

* Seisame hea, et kaasaegne internet jõuab kõigi vajajateni

* Tagame valla rahade sihipärase ja ökonoomse kasutamise..

* Soovi korral võimaldame vastabiellunud  valla kodanikule  üürivaba pulmapeo Kuremaa lossis.

* Ehitame Jõgevale korraliku laste mänguväljaku .

* Kõrgharidusega lasteaiaõpetajale kooliõpetajaga võrdne palgatase.

* Kohalikud kultuuri- ja sporditöö entusiastid saavad oma tegemisteks igakülgse toetuse.

* Migrante võtame vastu vaid vallavolikogu nõusolekul

* Märkame inimest ka siis, kui valimisi pole lähedal

 • Margit Avi
  102

 • Kaidar Kalme
  103

 • Ain-Aare Kalmus
  104

 • Ants Kirna
  105

 • Enn Kivi
  106

 • Raul Kivi
  107

 • Margus Lindsalu
  108

 • Anne Maarand
  109

 • Kalev Maarand
  110

 • Ülo Pius
  111

 • Andrus Raissar
  112

 • Sulev Sova
  113

 • Peeter Tõnismäe
  114

 • Antonina Vahi
  115

 • Õnne Vals
  116

 • Varmo Veski
  117