TÕRVA VALD

ALLAN ILISSON

NR 152

Olen 68-aastane pedagoogilise haridusega põllumees. 

Seisan linna ja valla ühtlase arengu eest.

Soovin ühendada noorte tarmukuse ja eakate kogemuse.

Toetan Tõrva turu probleemide lahendamist.

Toetan ainult lõpuni läbimõeldud projekte.

MEESKONNATÖÖ  TAGAB  TÕRVA  VALLA  ARENGU !!!

© 2022 EKRE