HARKU VALD

ANDREI AMBROS

NR 180

Olen töötanud 14 aastat Eesti Kaitseväes: juhtinud eriüksust, Rahuoperatsioonide keskuse luuregruppi ja sõjaväepolitsei isikukaitseüksust. Hetkel reservohvitser. 15 aastat töötasin turvalisusspetsialistina Iraagis. Aktiivne kaitseliitlane aastast 1992. Kuulun Harju maleva Harku Rannikukaitse Üksikkompanii ridadesse, juhin ka Harju maleva Taktikalist Gruppi. Olen abipolitseinik.

Tegelen maast-madalast võitluskunstidega, mis on õpetanud mulle eelkõige enesedistsipliini ja lugupidamist teiste vastu. Seda kõike üritan nüüd edasi anda võitluskunstide treenerina.

Oman kõrgharidust kehakultuuri valdkonnas, töötan Tabasalu koolis kehalise kasvatuse õpetajana. Olen abielus, kahe lapse isa ja kahe lapselapse vanaisa.

Tahan seista selle eest, et haridustöötajad, päästjad ning politseiametnikud hakkaksid lõpuks ometi saama oma töö eest väärilist tasu.

Ja veel: Muraste ei ole minu jaoks pelgalt elukoht, mis märgitud rahvastikuregistrisse, vaid Kodu, kus on kasvanud üles minu lapsed. Soovin tõsta kogukondlikku vaimu ja kaasata valla arengu planeerimisse rohkem inimesi. Soovin kasvatada meie järeltulijates väärikust ja elutervet patriotismi. Soovin seista Harku valla huvide eest sirge selja ja kindla sõnaga. Meie inimesed on parimat tulevikku väärt!

 

 

© 2022 EKRE