OTEPÄÄ VALD

TIIA VÕTTIN

NR 115

KALLIS SÕBER!

Lähme valimistele vastu ja teeme koos oma kodukohast eelkõige otepäälastele meelepärase elupaiga.

Kuni august 2021 olin EKRE Otpää osakonna esimees ja sobiv hetk luua EKRE Otepää osakond sai teoks 22. novembril 2018

Alates august 2021 on Otepää osakonna esimees diplomaat Ants Frosch. Aastatel 1991–2019 oli Frosch kõrgem riigiametnik, Eesti välisluure rajaja ning seejärel 20 aastat diplomaatilises teenistuses. Ta on olnud Eesti suursaadik Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis, Poolas ning korduvalt Rumeenias ja Bulgaarias.

Tänasel päeval ei ole võimalik poliitikast kõrvale hoida. Kui Sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb Sinuga.  Nii olen mina valinud EKRE, ainsa erakonna, kus seistakse Eesti rahva, keele ja territooriumi püsimajäämise eest.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul pakub  EKRE alternatiivi vanadele, väsinud ja korrumpeerunud erakondadele. Me läheme kohalikele valmistele eesmärgiga edendada elu igas Eestimaa nurgas, mitte ainult pealinnas. Me tahame, et poliitikud hakkaksid rohkem arvestama rahva tahtega, nii parlamendis kui ka omavalitsustes. Ja me teame, kuidas ajada poliitikat nii, et meie rahvas saaks jõukamaks ja lasterikkamaks.“
Olen massilise sisserändajate vastuvõtmise vastane. Meie ilus kodulinn Otepää ei tohi muutuda multikulti getoks. 

Aastal 2009 hakkasin tudeerima Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis sotsaiaalpoliitikat, seega on sotsiaalvaldkond mulle südamelähedane.

Olen iseenda tahtest olenemata tervisega kimpus olnud aastaid, hetkel taastun insuldist. Isiklik kogemus  aitab mul mõista abivajajaid ja abivajadust. Luban anda endast oleneva, et sotsiaaltoetused jõuaksid tõelist abi vajavate inimesteni ja mitte inimväärikust alandavas mahus.

Tagame maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei, internetiühenduse, panga-, side- ja kaubandusteenuste kättesaadavuse sõltumata elukohast.

EDENDAME INIMESTE OSKUSTE KASVU LÄBI ELUKESTVA ÕPPE JA KÜLALIIKUMISE TOIMIMISE

Elukestev õpe on laialdaselt teatud termin, kuid mõttemustrina siiski mitte nii hästi juurdunud, kui eeldab tuleviku tehnoloogia kasutamine ja paremal juhul ka selle juhtimine.

Lähema viie aasta perspektiivis võimaldab tehnoloogia kaasata tööprotsessi üha rohkem tehisintellekti. See suurendab töö efektiivsust, mida on kaua oodatud ja loodetud. Rutiinsete ja standardsete tööülesannete sooritamiseks ei vaja me juba praegu paljudel töökohtadel enam inimest, sest selle töö saab kas osaliselt või täielikult ära teha masin või tehisintellekt. Kõlab justkui lahendusena?

Majandusele kindlasti, kuid see ei tee inimeste olemist automaatselt mugavamaks, sest tööelu pikenemine ja töö aina keerukamaks muutumine eeldab kogu tööelu jooksul pidevat õppimist ja enesetäiendamist. Tehisintellekt ei muuda inimesi tööjõuturul mitte kasutuks, vaid paradoksaalselt suurendab õppimise olulisust inimese, majanduse ja ühiskonna jaoks. Eelkõige selleks, et suudaksime keerukamate ülesannetega toime tulla ning saaksime hakkama tehisintellektiga suhtlemisega ja aina rohkem muutuva tehnoloogiaga.

TOETAME LAPSI JA NOORI PERESID

Otepää peab olema vald, kus hoolitakse noortest Eesti peredest. Vähendada tuleb lasteaia kohatasu. Kõigile lastele tuleb võimaldada vähemalt üks tasuta huviring. Ideaalis võiks noor Eesti abielupaar saada riigilt madala protsendiga eluasemelaenu, millest iga lapse sünniga kustuks neljandik ja laste sünnitoetus võiks tõusta 1200 euroni.  Väärtustada tuleb eakaid ja erivajadustega inimesi. Meie pensionärid, kes on töötanud riigi heaks aastakümneid peavad saama korraliku pensioni. Tuleb tõsta hooldamise toetust ja parandada taastusravi kättesaadavust.

Ranitsatoetus peaks olema 800 eurot, mida makstakse kõigile vallas elavatele lastele- koolitee alustajatele, sõltumata sellest, millise piirkonna koolis nad õppima asuvad;

Tõstame omastehoolduse toetuse riikliku miinimumpalgani kuus. Õnnetuse korral hättasattunute abistamiseks loome kriisifondi. Maksame juubelite puhul vanaduspensionäridele 500 eurot sünnipäevatoetust.

TÖÖTAME KOOS KÕIGI AUSATE JA EESTIMEELSETE INIMESTEGA 

ABIVAJAJAID TULEB AIDATA TÄNA

Selle nimel, et kõik hea, mis Otepääl on jääks otepäälastele ja meie oma lastele, tuleb vaeva näha meil endil ja mina olen valmis seda tööd tegema.

Mina armastan OTEPÄÄD ❤ 

© 2022 EKRE