HARKU VALD

TOIVO TASA

NR 173

      Sündisin 1951. a. Tallinn-Nõmmel. 1976 lõpetasin Tartu Ülikooli kirjandusloolase, eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Järgnesid aspirantuur TA Keele ja Kirjanduse Instituudis, töö kultuuriajakirjade toimetustes, väliskirjanduse õpetajana konservatooriumi lavakunstikateedris.  1988 olin üks Eesti Instituudi asutajaid, hiljem Kirjanike Liidu esindajana Ringhäälingu Nõukogu liige. 1991 alustasin nõunikuna välisministeeriumis. 1994. aastast suursaadiku teenistusaste, kellena olen esindanud Eestit üheksas riigis, viimati Jaapanis ja Lõuna-Koreas. 2014-2017 tegelesin ministeeriumis välismajanduspoliitikaga, Eesti kui digiriigi ning e-valitsemise küsimustega. 
 
      Vaimu värskenduseks tõlgin eesti keelde ilukirjandust, kirjutan raamatuile saatetekste jne. Kuulun peale Kirjanike Liidu Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi eestseisusesse. Tegutsen ansamblites Toomapojad ja Rajacas.
 
      Harku valda Tabasallu kolisin 2000. a. Lasnamäelt. EKRE-ga liitusin 2018, püüdes avardada erakonna haaret haridus- ja kultuuritoimkonna esimehena, samuti osalen majandustoimkonna, riigikaitsetoimkonna ja välispoliitika toimkonna töös. Olen abielus, poja ja tütre isa ning neljakordne vanaisa.
 
      Mul on hea meel, et EKRE toetus kasvab üha. Olles hiljuti näinud EKRE põhimõttekindlat tegevust valitsusparteina, soovib rahvas nüüd toetada neid viit peamist tõdemust ja eesmärki, mis EKRE on eelseisvatel omavalitsuste valimistel tõstnud oma lipukirjaks: EKRE on kõige eestimeelsem erakond! Oleme kohalikku elu kõige enam soosiv erakond! Seisame kõige kindlamalt rahva jõukuse eest! Oleme kõige peresõbralikum erakond! Oleme demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond! Mina soovin kõige selle nimel saavutada, et ka Harku vald oma kasvavas jõukuses pöörduks palju lahkema näoga rahva poole, kuulaks mõistvamalt inimeste muresid-arvamusi ning räägiks nendega kõigest ausalt näost näkku ja silmast silma. Keda valitakse volikokku, selle õlule asetuvad kohustused. Kohustuste täitmise mõõduks ja kaalukeeleks peab saama isiklik vastutus - siis ei jää ühine edu tulemata. Siis laabuvad ka pealtnäha pisemad, kuid niisama tähtsad elulised asjad ja silenevad inimeste suhted. Õnnestub vältida korruptsiooni. 
 
      Maailmas on riikide välissuhted ja sisepoliitika varasemast veel rohkem põimunud. Niisamuti, nagu ei saa päriselt lahutada erinevate poliitikate jõujooni riigi ja omavalitsuste tasemel. Ent ikka peab meie tegevuse ja paremate püüdluste keskmes püsima inimene, eestlane oma põlisel maal, eesti keele ning kultuuri keskkonnas, oma kodukohas ja perekonna keskel. Lapsed kasvagu kaitstuna rändevoogude ja sugude segajate eest. Elu ja töö ei käi ainult linnas - vallamaja ootab tuulutamist. Tegutseda tuleb praegu. 
 
      Armastagem Eestit ja hoidkem Harkut! Tead ju: "Kuni Su küla veel elab, elad Sina ka!" (Rajacas)
 
       Valimistel näeme!
      Teie Toivo Tasa # 173

© 2022 EKRE