HARKU VALD

VYTAUTAS MARTINONIS

NR 168

TERVE HARKU VALLA EEST!
Olen sündinud 1968 aastal Tallinnas, elan Harku vallas 2001 aastast. Kõrgema tehnilise hariduse olen omandanud TTÜ-s (TalTech). Töötasin ERR-is 1998 aastast raadio tehnikajuhina ning 2020a asusin tööle Teliasse IT teenuste juhina. Olen vabaabielus, vanem poeg tegi äsja läbi ajateenistuse ja naases lipnikuna ning alustas seejärel õpinguid TalTech’is. Noorem poeg õpib Tabasalu gümnaasiumi 12’s klassis.
Olen Harku Vallavolikogu esimees, Muraste kooli Hoolekogu liige ning Aiandusühistu Kratt-4 juhatuse esimees. Olin Tabasalu Ühisgümnaasiumi vanematekogu asutajaliige ja esimene esimees, olnud Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige.

Mis tehtud ja mis teoksil, nii võib läheneda lähenevatele KOV valimistele.

Vaadates tagasi lõpevale perioodile, siis saab öelda, et Harku Vallavolikogu on teinud tööd enamalt jaolt üksmeeles ja teistmoodi ei olegi mõeldav valla arengut juhtida.

 Kõige suuremat tähelepanu on loomulikult saanud haridusvaldkond, mis on ka eelarves ja investeeringutes kõige mahukam valdkond. Siiras heameel on, et riigi Tabasalu gümnaasium on valminud ja koos sellega on vald valmis teinud ka uue algklasside maja. See on hea riigiga koostöö vili riigiga ning valla sihikindla töö tulemus, milles mul on õnnestunud toeks olla. Harku vald on panustanud märkimisväärselt haridusse ja seda peegeldab ka „minuomavalitsus.ee“ uuring, milles hinnang haridusvaldkonna rahulolule on Eesti kõige kõrgem just Harku vallas. Töö aga jätkub ja seisan hea selle eest, et järgneval perioodil valmiksid kindlasti Tiskre kool ja lasteaed ning juba täna on minu eestvedamisel valla vastavatesse arengukavadesse saanud ka uute lasteaedade ehitamine Vääna-Jõesuusse ja Tabasallu. Taastada on vaja ühendus Muraste ja Meriküla vahel, nii et liikuda saaksid mere äärde, kooli või ka kauplusesse kõik jalgsi, ratta, lastevankri või liikumispuudega inimesed. Oma kogemusest võin öelda, et lõpuks leiaks lahendus valla elanike seas laialdast ja rahulolevat kasutust.

Teine valdkond, mis on enamusele valla elanikele oluline puudutab veemajandust. Tehtud on suuri ÜVK investeeringud ja olen väga rahul Muraste veemajandusprojektiga, mille teostamisel olin isiklikult abiks kohalikele elanikele. See oli ka 2017 KOV valimiste minu põhilubadusi. Samas on tekitanud küsimust teenuse hind ja mul on olemas veendumus ja teadmine vee- ja kanalisatsiooni hinna alandamise võimaluste kohta. Laiemalt vaadates on küsimus ka suvises kastmisvees ja seisan selle eest, et aiandusühistud saavad jätta alles oma senised veepumplad ning kasutada seda oma koduhoovi taimede kastmiseks – see on võimalik.

Olles ühe aiandusühistu esimees Murastes tean, et meie elanikele on oluline valdkond  tänavavalgustus. Ei ole õige, et pikaaegsed vallaelanikud peavd tänavavalgustuse eest ise tasuma samas, kui uute elamupiirkondade elanikel see kulu puudub. See puudutab kõiki valla ühistuid, kus elatakse püsivalt ning maksutulu laekub Harku vallale. Ühtlasi on vaja korda teha valla tänava- ja elamupiirkondade valgusreÅžiimid, mille tulemusena saab kokkuhoitud raha suunata täiendavalt valgustuse parendamiseks.

Kas Harku vald linnastub? Täna on teised Tallinna lähivallad aru saanud, et planeeringutega on mindud liiale. Meie ei tohi samasse „ämbrisse“ astuda. Mina pooldan looduslähedase elukeskkonnaga valda, kuhu ma ka 20a tagasi elama tulin. Selleks tuleb ära kasutada seniste lõpetamata planeeringute potentsiaal ja soodustada meie suvila piirkondade arendamist, renoveerimist, et säilita olemasolev rohelus. Mõõdukas sisseränne on vajalik maksutulubaasi hoidmiseks. Kaitsen Sõrve LKA moodustamise lõpule viimist ning olen toetanud ja toetan ka edaspidi igati elanike elukohapõhiseid loodushoiu teemasi, olgu see Vääna, Harku, Suurupi, Muraste või mõni muu valla piirkond.

Olulisel kohal on sotsiaalsed toetused, sportimise ja vabaaja veetmise võimalused. Toetan lapse sünni või koolitee alustamise puhul sünni- ja ranitsatoetuse tõstmist ning eakatele tähtpäeva toetuse suurendamist. Noorte, nooruslike ja sportlike vallaelanke jaoks on vajalikud uued spordiväljakud/-pargid, piirkondade välijõusaalid ja palliväljakud. Eesmärk on korrastada ka skatepargid, matkarajad ja looduspargid, et oleks võimalik meeldivalt ja tervislikult vaba aega veeta.

* Vesi ja kanalisatsioon soodsamaks
* Tänavavalgustus korda
* Toetused toekamaks
* Ühistrantsport paremaks
* Jah loodussõbralikusele
* Ei linnastumisele

 

 

 

Kandidaat
Telefon
+3725170087

© 2022 EKRE