Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Soojust ja valgust Kiilile!

Kiili - kogukond, kes hoiab kokku!

Vaata kandidaate

Tõrvik on Eestis alati sümboliseerinud valgust, soojust ja haridust.
Akadeemilised ringkonnad on esimesest iseseisvuse ajast alates korraldanud traditsioonilisi tõrvikumarsse, millega on näidatud rahvusliku akadeemilise haritlaskonna ühtekuuluvustunnet ja tahet jagada maailma valgust.

Tõrvik on eestlaste seas olnud sümboliks ka vastuhakule, kui vaja vale ja kurjus minema ajada. Tõrvikuga ratsanik ning tema poolt süüdatu oli märgutuleks kunagi Jüriöö ülestõusule. Veel tänagi tähistab me rahvas seda ülestõusu traditsiooniliselt tõrvikute valgel.

2012. a. tulid rahvuskonservatiivid Eesti poliitikasse, et muuta asju paremaks, et rookida ebakindlus ühiskonnast, rumalus ja lühinägelikkus poliitikapüünelt, et anda rahvale tagasi usk riiki ning iseolemisse, tuua turvalisemat elu ja positiivsemat hingust meie rahvuslikku kultuuri ning rahvusriiki.

Täna oleme me siin, et olla Kiili rahvale usaldusisikuteks.

Me kanname ning me anname tuld … nii heas kui halvas … meiega koos on need inimesed, kes tahavad olla kindlad, et võim lähtuks rahva huvidest, et maksumaksja poolt hirmu ja armu ähvardusel kogutud raha leiaks otstarbepärast ja seaduslikku kasutust.

Me valvame selle üle ning anname tuld …
… ebamõistlikkusele,
… bürokraatiale,
… kindlalt maksumaksja raha väärkasutajate pihta.

Me tahame siiralt, et Kiili rahvas oleks kogukond, kes hoiaks kokku. Me tegutseme kogukonna nimel, kellel on soov hoida kokku.

Aus ja Eestimeelne vallavalitsus

 1. Valla juhtimine peab olema läbipaistev
 2. Vähendame kulutusi valla valitsemiseks
 3. Tõstame valla ametnike kompetentsi ja muudame nende töö efektiivsemaks
 4. Vallaasutustes jääb ainsaks asjaajamise keeleks eesti keel
 5. Jälgime, et valla poolt korraldatavad hanked oleksid ausad
 6. Kaotame poliitilised toiduahelad ja onupojapoliitika

 

Rahulolev elanik

 1. Tagame valla territooriumil turvalisuse koostöös turvafirmade ja politseiga
 2. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni
 3. Korrastame koostöös naabervaldadega ajale jalgu jäänud ühistranspordivõrgustiku
 4. Otsuste tegemisel arvestame kohalike elanike arvamusega ja ei tolereeri „teerullipoliitikat“
 5. Rajame uusi kergliiklusteid ja ehitame välja valgustuse neile kergliiklusteedele, kus see veel puudub
 6. Tõstame omaste hooldamise toetuse miinimumpalgani
 7. Tagame kõigile vajajatele sotsiaaltöötaja abi igapäevaeluga toime tulekuks

 

Kvaliteetne eestikeelne haridus

 1. Toetame Kiili gümnaasiumis gümnaasiumihariduse säilitamist
 2. klassi minejatele tõstame ranitsatoetuse 500 euroni
 3. Hoiame koolist ja lasteaiast homo- ja multikultipropaganda eemal
 4. Tagame kooli- ja lasteaiaõpetajate kõrge kvalifikatsiooni
 5. Soosime õpilaste läbikäimist teiste koolide õpilastega nii Eestis kui välismaal
 6. Toetame noori oma kutsumuse leidmisel
 7. Tagame erivajadustega lastele personaalse õppe

 

Ettevõtjasõbralik vald

 1. Muudame valla bürokraatiavabaks ja soosime kohalikku ettevõtlust
 2. Totrad euroregulatsioonid tuleb kaotada!
 3. Soosime ettevõtete kolimist ja uute ettevõtete rajamist Kiili valda ning muudame selle kiireks ja bürokraatiavabaks
 4. Tagame kõigile ettevõtetele võrdse konkurentsi

Vallavalitsus peab olema elaniku jaoks, mitte elanik valla jaoks! Selle all peame silmas seda, et vallavalitsus peab olema kohaliku elaniku teenistuses, pakkuma kvaliteetset ning kiiret teenust, ning arvestama elanike arvamusega. Kaotame igasuguse „onupojapoliitika“ ja erakondlikud toiduahelad. Valla asutustes ei tohi olla kunstlikult loodud ametikohti. Elanikku ei tohi kohelda kui maksumaksjat, keda on vaja ainult kassa täitmiseks ja valla ülalpidamiseks. Iga elanik on oluline ja ka tundma ennast sellisena.

Soovime muuta ajale jalgu jäänud ühistranspordivõrgustikku selliselt, et alternatiivne liin või liinid siseneksid Tallinnasse Tartu maanteelt. Hetkel areneb jõudsalt Ülemiste City ning sinna jäävad ka bussi- ja lennujaam. Tartu maantee piirkonda rajatakse uut kaubanduskeskust lisaks Ülemiste keskusele. Hetkel on kõnealusesse piirkonda ühistranspordiga väga piiratud ligipääs ja võtab kaua aega. Praegune ühistranspordi süsteem ei arvesta ammu uute asumitega nii Kiili vallas kui ka naaberomavalitsustes.

Samuti soovime järk-järgult muuta kruuskattega teed asfalt- või kõvakattega teedeks, sest see on elanike mugavust ja heaolu arvestades oluline. Rajame uusi kergliiklusteid ning ehitame valgustuse sinna, kus seda ei ole.

Takistame kõikvõimalikul moel Rail Balticu sellisel kujul loomist.

Omandatav haridus peab säilitama lastes ja noortes eestlase identiteedi kuid olema konkurentsivõimeline üle maailma. Seda mitte ainult linna nn „eliitkoolides“, vaid ka maakoolides, sest lähtume asjaolust, et kool peab olema kodu lähedal. Homo- ja multikultipropagandal ei ole lasteaeda ega kooli asja! Igasugune ideoloogiline ajupesu haridusasutustes peab olema keelatud. Noor peab oma valikutes ja arusaamades vaba olema ilma, et keegi teda ideoloogiliselt suunaks.

Meie tulevik on lapsed. Soosime laste sündi kodulähedase ja kättesaadava haridusega, tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja kooli mineku puhul ranitsatoetuse 500 euroni.

Ka eakate panust ühiskonda ei tohi alahinnata. Tihtipeale kohtame suhtumist, et kui inimene jääb pensionile, siis teda enam vaja ei ole. See peab lõppema! Iga pensionär, kes vajab sotsiaaltöötaja abi igapäevaste toimetustega toimetulemiseks, peab seda saama. Olgu selleks arstiabi kättesaadavus või toidupoes ja apteegis käimine. Inimestele, kes peavad oma lähedast hooldama ja kellel seetõttu ei ole võimalik tööl käia, tõstame omaste hooldamise tasu miinimumpalgani.

Kiili vallas tuleb arendada ettevõtlust. Selleks tuleb kiirendada kõikvõimalikke protsesse, mis takistavad ettevõtete loomist. Vähendada bürokraatiat miinimumini ja kaotada kõikvõimalikud euroregulatsioonid. Soodustame kohalikku kapitali ja väiketootjaid, et vältida monopoli koondumist suurkorporatsioonide kätte.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadid Kiili vallas on:

nr 101 PAUL PUUSTUSMAA

nr 102 MARKO KASELO

nr 103 MARIKA KASELO

nr 104 MARGE BLUMFELDT

nr 105 STEN-MARTIN KASELO

Läbipaistev juhtimine!

EKRE ühendab neid,
… kes hindavad põlisrahvaks olemise jõudu ja väärtust.
… kes eelistavad evolutsioonilist arengut revolutsioonilisele segadusele.
… kes usuvad püsiväärtuste kandvusse ja traditsioonide jõusse.

Läbipaistev juhtimine!
* Vähem bürokraatiat, rohkem loovaid ja loomulikke lahendusi!
* Rohkem vallarahva kaasamist otsustusprotsessi! Vald peab kõiges tegutsema maksumaksjate kaalukate huvide kohaselt.
* Valla identiteedi tugevdamine – enam nooruslikku arenguperspektiivi ning rahvuslikke püsiväärtusi!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad volikokku!

 • Paul Puustusmaa
  101

 • Marko Kaselo
  102

 • Marika Kaselo
  103

 • Marge Blumfeldt
  104

 • Sten-Martin Kaselo
  105