Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Soojust ja valgust Lääne-Nigulale

EKRE Lääne-Nigula programm

1. Me ei hakka demokraatiat mängima, me hakkamegi valda juhtima demokraatlikult, rahva esindajatena. Juba valimiste ajal korraldame Haapsalus, Noarootsis ja Nõval rahvaküsitluse,et saada teada inimeste tegelik arvamus Haapsalu-Österby püsiühenduse kohta. Ka kaasav eelarve saab olema.

2. Meie jaoks on oluline elu säilitamine kõigis külades. Kuni su küla veel elab,elad sina ka! Elu alleshoidmise oluline tegur on kohalik kool. Kool ja lasteaed peavad olema kodu lähedal. Toetame igati valimisliitu, Kodune ja Kultuurne Nõva. Taeblas peab olema Gümnaasium !

3. Omavalitsuse otsused peavad põhinema elanike vajadustel ja huvidel,mitte rehepappide JOKK skeemidel. Ka info jagamine hangete kohta selektiivsel meetodil, on vale!

4. Valla raudvara on ettevõtjad. Paljudel ettevõtetel on probleeme,mis on sundinud neid oma tegevust peatama. Tihti on need bürokraatlikud probleemid. Me kavatseme nendega tegeleda, iga juhtum vajab eraldi tähelepanu, sest on erinev. Suletuna seisvate toitlustusasutustega peab tegelema,et need taaskäivitada. Kui seda mitte teha ,peame mõne aasta pärast leidma rahalisi vahendeid nende lammutamiseks. EKRE eripära ongi vaadata ka kaugemale.

5. Meie valla koolides,rääkimata lasteaedadest,ei ole kohta homo-ja multikultikultuurile. Tänu meie inimeste tarmukusele,ei ole see siiani veel suureks probleemiks saanud,kuid vaatama peab tulevikku. Omavalitsusel, koolipidajana on see kohustus. Tähelepanu tuleb pöörata hoopis rahvusliku ja isamaalise kasvatuse osatähtsusele koolides
6. Meie juhitavates omavalitsustes, ei võeta vastu immigrante-majanduspagulasi.

7. Me leiame lisafinantseeringu,et tasustada rahvakultuuri õpetamist senisest suuremas mahus,meie koolides. Huvi ja vajadus on täiesti olemas. Näiteks Linnamäe lapsed käivad Haapsalu rahvatantsurühmades.

8. Noortega peab tegelema ka koolivaheajal. Me käivitame päris tõelise EÕM loodavas suures omavalitsuse. Siiani on õpilasmaleva egiidi all tehtud mõned töö-ja puhkelaagri rühmad vaid.

9. Ühistransport! Juba aastaid on räägitud ,et bussid peavad sõitma siis ,kui inimestel on seda vaja,mitte inimesed ei pea oma elu korraldama busside järgi. Keila mnt-l liiuvate liinibusside graafik ei ole sobiv ei õpilastele ega töölkäijatele. Sellest on vallavanemale rääkinud nii Oru kooli õpilasomavalitsus,kui Läänemaa Noortekogu. Me tegeleme sellega. Lapsed peavad Haapsalust trennidest tagasi saama!Haapsalu suurürituste ajal peavad käima eribussid,et inimesed turvaliselt koju saaks.

10. Me toetame jätkuvalt Riisipere-Rohuküla raudtee taastamist. See ei ole võluvits Läänemaa majandusele,aga see on vajalik.

11. Läänemaal peab olema vähemalt üks pank,mis tegeleb sularahaga. Omavalitsusel on hoovad selle saavutamiseks.

12. Ka hooldekodu peab olema kodu lähedal. Ükski Läänemaa eakas,ei taha minna Võru hooldekodusse. Eakate hoolduse turul on nõudlus suurem,kui pakkumine. Loodavas vallas on suured kogemused ja kvalifitseeritud olemas. Hooldekohtade arvu peab suurendama. Vaatame üle kõik võimalused ,et tõsta hooldajate töötasu. See on väga raske ja eriline töö.Ka koduhooldus peab saama teisele tasemele. Vanainimesed ei tohi tunda end tarbetutena, see on nende jaoks kõige ebameeldivam. Vananeda saab ka väärikalt.

13. Kindlasti ei jää see viimaseks haldusreformiks. Lihula ja Virtsu on Läänemaa osa. Ebanormaalne on ka see,et osa endisi valdu saab osavalla staatuse ,kuid teatud piirkondades plaanivad samu õigusi ja kohustusi endale võtta eraõiguslikud MTÜ-d.

14. Sünnitoetusi ei nimetaks me edaspidi sünnitoetusteks,sest kavatseme selle toetuse jagada osadeks,samas ka kordades tõsta. Laste sündivust peame soodustama,kõigi vahenditega. Kui meil ei sünni lapsi ,siis pole varsti ka valda ega riiki.

15. Lahendamist vajab väikelaste hoid. Seda lahendame vanavanemate kaasabil. Jah,pakume vanavanematele rahalist toetust,kui nad ei käi tööl ja hoiavad lapselapsi. Sellest ei saa uus toetusliik,vaid võimalus üksikjuhtudel lastehoiu probleemi lahendada.

16. Me ei toeta suure valla huvikooli loomist. Ei ole ole vaja kõike luua liigset administratiivüksust. Huviringide töö eripärasus peab säilima. Toetame pigem reaalse noorsootöö tegijate palgatõusu. Ärgem unustagem ,milleks haldusreformi tehti. Ikka kokkuhoiu ja ametnike arvu vähendamise nimel.

17. Üllatav,et ükski teine valimistel osalev nimekiri, ei ole märganud – me oleme mereäärne vald ! Meile on ette heidetud,et meil olevat nõrk majandusprogramm. See on ekslik. Ka merega seonduvalt on meil täpsed plaanid. Loodame osa sellest lähiajal avaldada meedias.

MEIE KANDIDAADID:

nr 101 ÜLLE HEINLEHT

nr 102 ANDRE KARJA

nr 103 ARGO KLISS

nr 104 ELVO LEPPMAA

nr 105 AHTO LÄÄTS

nr 106 KAITLYN LÄÄTS

nr 107 HARDI REHKALT

nr 108 MERILIN SASKA

nr 109 LIDYA TEE

nr 110 OLEV TÄHISTE

nr 111 MARIO UUSTAM

nr 112 AARE VAALMA

nr 113 HALJA VEERSALU