Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Lääneranna valla esinumber - Meelis Malk nr. 101

Lääneranna valimisprogramm

1. Toome Lääneranna valla politseijaoskonda igapäevase kohaliku konstaabli.

2. Toome Lääneranna valla keskusesse ööpäevaringse valvearsti teenuse.

3. Toetame igati meie valla kõiki ettevõtjaid, eriti alustavaid.

4. Tagame kõigile korraliku transpordiühenduse vallakeskusega, et vältida meie valla erinevate osade ääremaastumist! Parandame eakate vallaelanike transpordivõimalusi Lääne regiooni suurematesse keskustesse.

5. Parandame omaste hooldust, hooldekodude teenuste kvaliteeti ja taastus ravi kättesaadavust vallas!

6. Säilitame olemasoleva koolivõrgu ja lasteaiad. Et lapsed saaksid koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Toetame ja soosime igati noorte perede maale tulemist, mis on väikeste maakoolide säilimise ja elu maale tagasi toomise eelduseks.

7. Tagame kohaliku rahva poolt algatatud MTÜ-dele võrdse kohtlemise ja suurema kaasamise valla asjade otsustamisse. Moodustame kogukonna liidrite ümarlaua, kaasame tegusad inimesed valla komisjonide töösse.

8. Ehitame Lääneranna valla keskusesse kaasaegse spordikompleksi ja toetame erinevates valla piirkondades toimuvat sporditegevust.

9. Tagame ranitsatoetuse tagasiulatuva maksmise neile, kes enne ühinemist 1. septembril 2017 valisid liituvates valdades teise valla kooli.

10. Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika valla juhtimises. Lõpetame maksumaksjate raha raiskamise ja teeme kiire lõpu hankelepingute suunamisel „omadele”. Võtame kõrgendatud tähelepanu alla eelmiste vallavalitsejate tehtud otsused.

11. Seisame selle vastu, et meie valda ei saabuks võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante – majanduspõgenikke.

12. Nõuame, et „Lihula sammas“ saaks tagasi oma algsele asupaigale Lihula kalmistul.

13. Leiame Vatla mõisakompleksile ja muudele valla omanduses olevatele tühjana seisvatele ehitistele rakenduse.

14. Meie prioriteediks saab vallasisese kergliiklusteede võrgustiku välja arendamine. Näitena Virtsu – Lihula, Vatla – Vatlamäe, Varbla – Vaiste, Lihula – Kirbla.

MEIE KANDIDAADID:

nr 101 MEELIS MALK

nr 102 REIN MERILA

nr 103 RENE KASK

nr 104 MAREK KAST

nr 105 AVO KIISK

nr 106 VIKTOR KRUUSE

nr 107 TRIIN KUUSK

nr 108 JAAN LAATS

nr 109 RIHO MÄGIST

nr 110 LAUR OBERSCHNEIDER

nr 111 RAUL OBERSCHNEIDER

nr 112 ÜLLE PÄRNPUU

nr 113 PRIIT TEIN

nr 114 SIGNE TETSMANN

nr 115 LYDIA TRUUMEES