Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Muhu esinumber -Daniel Mereäär

Muhu valla esinumber nr.126

Vaata kandidaate

MEIE EI VARASTA EGA LUBA KA TEISTEL VARASTADA!

Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika. Lööme rehepapid valitsemise juurest minema. Lõpetame maksumaksjate raha raiskamise ja teeme kiire lõpu hankelepingute suunamisele nn omadele. Omavalitsuste otsused peavad põhinema elanike vajadustel ja huvidel!

TÕSTAME LASTE SÜNNITOETUSE 1000 EURONI JA RANITSATOETUSE 500 EURONI!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!

HOMO- JA MULTIKULTIPROPAGANDA KOOLIDEST NING LASTEAEDADEST VÄLJA!

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Me ei luba koolidesse nn sallivuspropagandat. Haridusega ei mängita!

KOOL PEAB OLEMA KODU LÄHEDAL!

Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse!

IMMIGRANTE ILMA OMAVALITSUSE LOATA VASTU EI VÕETA!

Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Lõpetame sisserändajate ülalpidamise Eesti inimeste arvelt ning välistame getode tekkimise ja mošeede ehitamise. Piirame metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele. Eestlased peavad jääma oma maa peremeheks!

EESTIS AETAKSE ASJU EESTI KEELES!

Eesti ameti- ja haridusasutused peavad olema eestikeelsed ning eestikeelset haridust tuleb anda alates lasteaiast. Paneme suuremat rõhku keeleõpetajate ettevalmistamisele ja kehtestame lisatasu eesti keele õpetamise eest mitte-eestlastele!

MAJANDUST TULEB ARENDADA KÕIKJAL EESTIS!

Meie inimesed muutuvad jõukamaks ainult siis, kui Eesti kapitalil ja ettevõtlikel inimestel läheb hästi. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega. Tagame korraliku transpordiühenduse vallakeskustega, et vältida seniste valdade ääremaastumist!

EESTIS TULEB EELISARENDADA RAHVUSKULTUURI!

Rahvuskultuuri areng on meie rahvusliku kestmise alus. Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele!

ÜHISKONNA KÕIGE ABITUMAID LIIKMEID TULEB AIDATA!

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

KIIRABI, POLITSEI JA PÄÄSTETEENISTUS IGASSE OMAVALITSUSSE!

Igas Eestimaa nurgas peavad inimesed tundma end alati turvaliselt. Erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistus peavad kõikjal Eestis olema kiiresti kättesaadavad. Ööpäev läbi avatud valveapteek igasse maakonda!

EKRE Muhu valla kandidaadid

 • Daniel Mereäär
  126

 • Marve Järv
  127

 • Tõnu Väärtnõu
  128

 • Uno Aavik
  129

 • Rafig Jõeväli
  130