Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Enn Sarv - vallavanema kandidaat

MULGI VALLA EEST!

EKRE Mulgi valla valimisprogramm

Töötame välja Mulgi valla arengukava;

Tagame tõhusa ja tulemusliku vallajuhtimise, planeeritud nelja abivallavanema asemele jätame ühe;

Tagame kõikide tähtsamate teenuste kättesaadavuse ühinevate valdade keskustes; vallakeskuse hääletamisel volikogus jätame oma  volinikel vabad käed; kohalikke asju otsustavad kohalikud;

Suurendame sotsiaaltöötajate arvu (üks töötaja iga 1100 elaniku kohta) ja töötame välja tugiteenuste süsteemi (näiteks vajaduspõhine vallasisese ühistransport või transporditoetus) teenuste kättesaamise parandamiseks; ehitame valla sotsiaalmaja;

Eraldame valla eelarvesse laekuvast maamaksust 5 % külaelu edendamiseks;

Külamajad külakeskustena jäävad;

Sõlmime koostöölepingu Päästeametiga, eesmärgiga kujundada inimestele ohutu ja turvaline elukeskkond; taastame koostöös politseiga vallas konstaablikoha.

Suurendame toetusi rahvatantsu-koorilaulu-pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele;

Kultuurikeskuse III korrusele harjutussaal;

Toetame spordiklubide osalust EMV liigades;

Tagame valla infolehe/ajalehe tasuta kättesaadavuse kõigile vallas sissekirjutust omavatele peredele;

Peame oluliseks investeeringute suurendamist teede ja tänavate korrashoidu ja remonti;

Toetame Karksi-Nuia – Abja-Paluoja vahelise kergliiklustee ehitamist ja Polli-Halliste tee mustkatte alla viimist;

Edendame koolivõrku (gümnaasiumid ja huvikoolid Karksi-Nuias, Abja-Paluojas ning põhikoolid Hallistes ning Mõisakülas); rajame jõusaale noortele väiksematesse kohtadesse;

Töötame koos valla ettevõtjatega välja strateegia ettevõtluskeskkonna parandamiseks;

Keelame lasteasutustes multikulti-, homo- ja sooneutraalsuspropaganda. Me ei lase teha oma lastest juurte ja identiteedita globalistlikku massi.

Kaasame elukogemust vallavolikogu komisjonidesse;

Tõstame nii sünni-kui ka ranitsatoetust;

Toetame igati Meefestivali jätkumist; Antu Rohtla initsiatiivil sai Karksi-Nuia Eesti meepealinnaks;

Mulgi bränd tööle;

Mulgi valla vallavanemaks saades olen valla inimestele kättesaadav igal ajal. Töötan selle nimel, et ei tekiks ääremaastumist. Pooldan, et külad valiks omale külavanemad ning nad saaks rohkem kaasa rääkida valla tegemistes. Toetan  laiapõhjalist koostööd!

MULGI VALLA EEST!

Kandidaatide numbrid valimistel:

nr 263 ENN SARV
nr 264 ENELI ÕUN
nr 265 ANTU ROHTLA
nr 266 MARIS KREEM-ÕIGUS
nr 267 TOOMAS OISSAR
nr 268 KALJU ÕIGUS
nr 269 VAIRE TÄHEMÄE
nr 270 TEIVID OSIJÄRV
nr 271 JANARI SCHNEIDER
nr 272 AGNES PAVLOVA
nr 273 MAIMU PRULI
nr 274 TÕNU MÜÜR