Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Otepää valimisplatvorm

Vaata kandidaate

Me ei varasta ja ei luba ka teistel varastada

Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika. Allasutused suurema kontrolli alla. Valla allasutuse juhi koht pole volikogus.

Majandust tuleb arendada kõikjal Eestis!

Meie inimesed muutuvad jõukamaks ainult siis, kui Eesti kapitalil ja ettevõtlikel inimestel läheb hästi. Arendame kohalikku majandust. Loome “toimiva infosilla” nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele.

Arenduskeskus Otepääle

Investeerimine rajatistesse peab olema tasakaalus investeeringutega inimkapitali arendamisesse. Edendame inimeste oskuste kasvu läbi elukestva õppe ja külaliikumise toimimise. Liidame “infosilla” abil nii kodanikke kui kogukondi.

Volikogu, valitsus ja komisjonid paberivabaks!

Muudame volikogu, valitsuse, komisjonide töökeskkonna paberivabaks, et kogukondasid saaks mugavalt kaasata otsustusprotsessidesse.

Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus.

Kool peab olema kodu lähedal!

Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse!

Parem ühendus keskuse ja külade vahele!

Tagame toimiva ühistranspordi, korrastame teed ja kergliiklusrajad ning arendame välja lairiba internetivõrgu.

Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata!

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.

Eestis tuleb eelisarendada rahvuskultuuri!

Rahvuskultuuri areng on meie rahvusliku kestmise alus. Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele!

Tegeleme elanikkonna kaitse ja turvalisusega.

Vajalik on suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

Ivo Pill nr 176

Kandidaadid Otepääl

 • Tiia Võttin
  175

 • Ivo Pill
  176

 • Rait Uibu
  177

 • Artur Karask
  178

 • Tarmo Kosk
  179