Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Pärnu linnapeakandidaat Mart Helme

Pärnu vajab muutust

Vaata kandidaate

Pärnu valimisplatvorm 2017

Pärnu korruptsioonivabaks!

Lõpetame korruptsiooni, raiskamise, hangete omadele mängimise ja äraostetava mõtteviisi. Tuld korruptantide pihta!

Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elupindadele!

Kvoodipagulasi tohib Pärnusse tuua ainult linnavõimu loal.
Tuld immigrantide maaletoojate pihta

Pärnu olgu kogukondliku meele kants!

Arendame kogukonnapoliitikat, taastame linnaosade seltsingud ja teeme korrapärast koostööd. Arendame linna linnaosade kaupa väljaehitamise põhimõttel. Hoiame koostöö tuld!

Ajupesu koolidest ja lasteaedadest välja!

Peredesse sünnivad poisid ja tüdrukud. Lõpetame avalikus linnaruumis homopropaganda. Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat, multikultit või muid eestlaste elujõudu pärssivaid võõraid äärmusideoloogiaid. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Tuld hariduse lagastajate pihta!

Pärnu jõekallas vaba aja veetmise kohaks!

Käivitame jõeturismi ja ehitame jõesadama. Loome jõe kallastele avalikke ujumiskohti ja teeme tänapäevase sõudebaasi! Muudame Pärnu Põhjamaade surfikeskuseks. Roheline tuli Pärnu uuele sillale!

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Koolieelne haridus peab olema tasuta, kaotame lasteaia kohamaksu. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja anname lastega perele tasuta elamuehitusmaa. Kutsume õpilased Pärnu muuseumi tasuta ajalootundi ja pakume koostöös teatriga õppeaastas ühe tasuta teatrikülastuse. Toetame ja edendame õpilasmaleva tegevust. Ehitame lasteaedade ja koolide ujumisõpetuseks uue 50-meetriste radadega ujulakompleksi, kus saab korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi. Näitame lastele patriotismi tuld!

Pikendame Pärnu suvehooaega ja loome uusi turismimagneteid!

Hajutame suveüritusi ja toetame ettevõtmisi, mis ei toimu tipphooajal. Teeme suvehooajal Supeluse tänavast jalakäijate tänava ja toome Rüütli tänavale hansalinnale kohase tänavakaubanduse. Taastame Munamäel ajaloolise kohviku. Ehitame Rääma rabasse loodusraja ning kesklinna kala- ja taluturu hoone. Arendame mereranna suuremaks puhkealaks. Innustavat tuld väikekaupmeestele ja -ettevõtetele!

Pärnu jalgrattapealinnaks!

Ehitame välja ülelinnalise jalgrattateede võrgustiku ja ühendame selle maakondlike kergliiklusteedega. Korrastame need, mis juba olemas. Roheline tuli jalgratturitele!

Lõpetame närvesööva ja majandust pidurdava munitsipaalbürokraatia!

Eesti inimeste jõukus kasvab üksnes siis, kui Eesti ettevõtetel läheb hästi. Ettevõtluse suurimad pidurid on arutu bürokraatia ja lõputu ametnike armee oma käskude-keeldudega. Kuulutame sõja munitsipaalbürokraatiale, sest linnavõimust peab saama ettevõtja partner. Väikeettevõtetele soodustingimustel linna äripinnad. Tuld ülereguleerimise pihta!

Pärnu vajab uusi transpordikoridore!

Seisame Lelle-Pärnu raudtee käigushoidmise eest. Pärnu lennuväli tuleb taas tööle panna ja teha sellest riigi osalusega ettevõte. Tahame ehitada koostöös keskvalitsusega Tallinn-Pärnu- Ikla maantee täies ulatuses neljarealiseks. Roheline tuli uutele transpordikoridoridele!

Korraldame tänavapuhastuse igal aastaajal!

Pärnu tänavad peavad olema puhtad igal aastaajal. Talvel koristame lund, porisel ajal hakkame tänavaid pesema nagu paljudes teistes maailma linnades. Võtame linna kanda lumekoristuse kõnniteedelt eramajade aedade taga, sest eakatele käib see töö üle jõu. Pärnu vajab puhastustuld!

 Aitame abivajajaid!

Kompenseerime sooviavalduse alusel kuni 100% ulatuses laste füüsilist tervist arendavaid huviringe. Võimaldame puuetega inimestele tasuta sotsiaaltransporti ja parandame selle kättesaadavust. Toetame juba tegutsevate varjupaikade tegevust. Leiame koostööpartnerid ja raha, et valveapteek ja erakorraline hambaravi oleksid alati kättesaadavad. Et Pärnu haigla EMO töökoormus väheneks, vajab linn üldarsti valveteenust. Toome lasteaedadesse ja koolidesse tugispetsialistid (logopeed, tegevusterapeut, füsioterapeut). Ehitame vähekindlustatutele (lastega pered, eakad) omaette üürikortereid ja kortermaju. Eakad ja pered ei pea elama koos asotsiaalide ja kriminaalidega. Hoiame hoolimise tuld!

Pärnust saagu sõbralik ja turvaline linn!

Inimesed peavad saama tunda end igas Pärnu linnaosas igal kellaajal turvaliselt. Vajame rohkem politseipatrulle ja koostööd Paikuse politseikooliga! Taastame ja uuendame linna turvakaamerasüsteemi ja paneme selle ööpäev läbi toimima. Tahame Pärnu pataljoni kui riigikaitse operatiivüksuse tagasi tuua. Tuld kaakide pihta!

Pärnu kandidaadid

 • Helle Kullerkupp
  342

 • Aare Arva
  343

 • Tiina Toomjõe
  344

 • Andrus Lelov
  345

 • Anne Talv
  346

 • Robert Kiviselg
  347

 • Siimo Lopsik
  348

 • Edmond Penu
  349

 • Heldur Paulson
  394

 • Maia Penu
  395

 • Alar Laneman
  396

 • Imre Baumann
  350

 • Iivi Kallaste
  351

 • Toomas Hindrichson
  352

 • Enno Puidet
  353

 • Irina Viirmaa
  354

 • Kaido Pajuri
  355

 • Taaniel Holter
  356

 • Anne Kontus Hermann
  357

 • Ülo Veide
  358

 • Urve Ambros
  359

 • Peeter Aru
  360

 • Maie Villmann
  361

 • Peeter Õunapuu
  362

 • Heiko Annus
  363

 • Velli Viir
  364

 • Mati Multram
  365

 • Jüri Saamel
  366

 • Milve Jaakson
  367

 • Jaan Mulluste
  368

 • Helmo Tomingas
  369

 • Taimi Rapp
  370

 • Endel Kõrts
  371

 • Ändzil Vallimäe
  372

 • Svetlana Loginova
  373

 • Jaan Kalme
  374

 • Raul Udikas
  375

 • Olga Plotnikova
  376

 • Ants Lohk
  377

 • Sten Marjak
  378

 • Aino Värbu
  379

 • Alina Siht
  380

 • Marika Kõrts
  381

 • Irina Ivanova
  382

 • Estra Aalmaa
  383

 • Asta Ara
  384

 • Hanno Luukas
  397

 • Eerik Philips
  398

 • Anne Kõrnas
  399

 • Jüri Ild
  400

 • Mati Lehola
  401

 • Marju Orasmäe
  402

 • Riho Saal
  403

 • Leo Killing
  404

 • Siim Saareoja
  405

 • Anne Orav
  406

 • Ahti Laurimäe
  407

 • Harri Moks
  408

 • Kunnar Hunt
  409