Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Olev Teder - Põltsamaa esinumber

Põltsamaa platvorm

HARIDUSE EDENDAMINE
Taastame õppe ja täiendkoolituse Põltsamaa Ametikoolis, loome IT-õppe! Olemasoleva
koolivõrgu jätame alles. Kohustame algkoolide kodulähedust. Ehitame Väike-Kamarisse
õpilaskodu! Toetame ja rahastame noorte eluedendamise loovmõtlemist.
TÖÖKOHTADE LOOMINE
Meie prioriteet on investeeringud töökohtade loomisele. Põltsamaa ja valla „tondilossid” ning „tühermaad” saavad uue majandusliku ärkamise, s.h. suurendame üürikorterite
võrku. Külaelu arendajad (küla- ja kultuuriseltsid, klubid) hakkavad saama suuremat
rahalist toetust. Aitame jõudsalt kaasa äriplaanide teostamisele, s.h. Umbusi mesoliitili- sel asualal unikaalse väikeettevõtete pargi rajamisele.
ELUKESKKOND
Asutame ja rahastame programmi „Minu kodu” paremaid ideid. Teeme tolmuvabaks
taluhoonete lähedased ning vallakeskusesse suunduvad teed, laseme valla veekogudes- se tuhandeid kalamaime.
LASTE JA EAKATE TOETUS
Tõstame sünnitoetust ja ranitsatoetust, pakume lasteaedades ja algkoolides tasuta
hommikusööki, ehitame lastele kaasaegsed ja innovaatilised mänguplatsid. Viime
omaste hooldamise tasu võrdseks miinimumpalgaga, loome tingimused, et eakatekodus
elamiseks piisab ka riiklikust pensionist, võimaldame üksikvanuritele tasuta korstnapühkimise
teenust ja ääreala elanikele kord nädalas kauplusereisi. Loome volikogu juurde
laste ja eakate nõukogu.
POLIITIKA
Ütleme: „Ei!” mugavusimmigrantidele ja sooneutraalsusele! Ütleme: „Jah!” elutervetele
hoiakutele! Piirame metsa-ja põllumaa müüki välismaalastele! Asutame omavalitsuses
sisekontrolli korruptsiooniohu vältimiseks.

EKRE kandidaadid Põltsamaal:

nr 154 OLEV TEDER

nr 155 EVE MILJAND

nr 156 SIRJE KUKK

nr 157 GERLI RÄNI

nr 158 ARVO ARDAM

nr 159 EDA KASAR

nr 160 MARE MAILEHT

nr 161 MARJE KÜPPAR

nr 162 JAAN SUTT

nr 163 ERICH VALKSAAR

nr 164 JAAK KRIVIN

nr 165 JAAN HALLISTE

nr 166 AIVAR ALJASTE

nr 167 KARIN NOOL

nr 168 AIVAR ROOSILEHT