Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Teeme Põlva jälle suureks !

Vaata kandidaate

EKRE TULETAB VALIJALE MEELDE

Neli aastat tagasi ühinesid Põlva vald ja Põlva linn. Uues omavalitsuses ületas elanike arv 10000 elaniku piiri. Vallas võimule tulnud koalitsioonil oli suurepärane positsioon ja kõik võimalused Põlva finantsilise ja demograafilise võimekuse kasvatamiseks. Tänaseks päevaks on reaalne situatsioon vastupidine. Vallast on lahkunud üle 600 inimese, enam kui 400 tuh eurot ühinemistoetust on kadunud kui tina tuhka, teenuste kvaliteet ei ole paranenud, see eest on valla võlakoormus tõusnud ja tõuseb veelgi. Reforme on läbi viidud, kuid seda on tehtud hoolimatult, vallakodanike arvamustest üle sõites ja nendega kohtutes sõdides. Tundub, et valitseva koalitsiooni kogu aur on läinud teede ja tänavate lappimisse ja sedagi kõiki lubatud tähtaegu ületades, mitmeid kordi ümber tehes ja selle eest lubamatult kõrget hinda makstes. EKRE jaoks on vastuvõetamatu, kui valitsev võim ei hooli oma kodanikest.  Selle asemel, et väärtustada oma valla elanikke, kavandatakse salaja kulutusi öö varjus saabuvatele pagulastele või antakse nõusolekuid avalikus linnaruumis homopropaganda levitamiseks.

Uus Põlva ühendvald on Põlvamaa suurim omavalitsusüksus. Viiest vallast on saamas üks ja tugev omavalitsus, millest võiks targa ja läbipaistva juhtimise korral kujuneda edulugu kogu Lõuna-Eestile. Üle 14 tuhande vallakodaniku ootavad uuelt volikogult valla arengule hoo andmist ja senise paigaltammumise lõpetamist. Meie jaoks on ühtemoodi olulised kõik Põlva valla kodanikud. Meie hoolime oma koduvallast ja teeme kõik selleks, et uues vallas oleks hea elada nii noortel kui vanadel, linna- kui külarahval, kohalikel kui külalistel. EKRE annab tuld ja EKRE näitab tuld !

EKRE ANNAB SÕNA , ET …

 1. Tõstame oluliselt Põlva valla konkurentsivõimet ja teeme Põlva uuesti suureks ;
 2. Lisame valla eelarvesse kodanike poolsete heade mõtete ellu viimiseks kaasava eelarve rea;
 3. Käivitame toetusprogrammid noorte perede toetamiseks ja Põlva valda kolimiseks;
 4. Loome vallaelanikele tasuta ühistranspordiühendused Põlva linna ja valla suuremate keskuste vahel ja ehitame külakeskuseid ühendavad kruusateed mustkatte alla;
 5. Säilitame kõik hetkel Põlva vallas tegutsevad koolid ja aitame mitmekesistada kooliprogramme noortele huvi pakkuvate ja koduvalla elu toetavate valikainetega;
 6. Toetame ja väärtustame vallas tegutsevaid põllumehi. Vaatame üle maamaksumäärad ja kehtestame vallakodanikele soodustused;
 7. Vaatame üle vallavara kasutamise, korrastame lepingud ja lõpetame raiskamise ;
 8. Delegeerime vallavalitsuse ülesandeid rohkem kolmandale sektorile. Vähendame bürokraatiat ja optimeerime vallaametnike arvu. Parima vallavanema leiame konkursi teel;
 9. Täiendame valla Põhimäärust külade arengut koordineeriva külavanemate komisjoni ja noorte koostöökoja moodustamisega;
 10. Käivitame välismaale kolinud vallakodanike tagasikutsumise programmi. Teeme koostööd rahvusvaheliste partnerite leidmisel, koostöösuhete edendamisel;

INVESTEERINGUD 2018-2021

 1. Rajame valgustusega kergliiklus teed : Peri – Rosma, Rosma – Põlva (Värska mnt – Ringtee/Jaama ristmik), Ähniorus (Oru-Pärna tänavate laiendamine), Põlva – Aarna ja Mammaste- Taevaskoja;
 2. Toetame Intsikurmu looduspargi väljaehitamist vabaaja-, kontserdi- ja festivalialaks;
 3. Renoveerime Põlva linnastaadioni, Lootospargi, Tilsi , Ahja, Mooste ja V-Kuuste kooli staadionid;
 4. Rajame Metsakooli territooriumile eakate virgestusala, -keskuse ja hosteli ;
 5. Korrastame Põlva järve äärse ala ja rajame promenaadi Ora jõe kalda joonele;
 6. Suuname vahendeid rohelise energia kasutamise laiendamiseks (biogaasitankla, jäätmejaama laiemad kasutusvõimalused jm.) ;
 7. Renoveerime Põlva bussijaama kaasaegseks ühistranspordi keskuseks:
 8. Renoveerime Tilsi endise lastekoduhoone ja Kultuuritare ;
 9. Uuendame perearstipunkti Ahjal. Kavandame vahendid , et parandada perearsti teenuse kättesaadavust Ahjal, Vastse-Kuustes, Moostes ja Lahedal;
 10. Laiendame Ahja noortekeskuse tegevust ja avame uued teenused valla teeninduspunktides;
 11. Arendame Mooste Mõisakompleksist pärimus- ja rahvakultuuri keskuse vallas.

MEIE VÄÄRTUSED, MÄRKSÕNAD JA PRIORITEEDID

 1. Läbipaistev valitsemine – e-lahendused valla ametnike suhtluskanalites ;
 2. Korruptsioonivaba vald – läbipaistvad hanked, lepingud ja nende täitmine;
 3. Kodaniku hääl – tihedam suhtlemine ja koostöö kodanikega ja kodanikuühiskonna esindajatega. Regulaarsed kohtumised ja aruandmised vallakodanikele   ;
 4. Tugev perekond – noored pered (eriti paljulapselised pered). Lastele võrdsed võimalused;
 5. Hea haridus – Põlva valla lastele kodulähedasest koolist hea haridus. Põlva Riigigümnaasium Eestis tippu (uued õppesuunad). Noorte huviharidusele uus kvaliteet ;
 6. Põllumeest väärtustades – toetame konkurentsivõimelist, säästlikku ja mahepõllumajandust;
 7. Ettevõtjatele roheline tuli – Põlva ja meie naabrite konkurentsivõime ja kodanike elatusstandardite tõstmiseks koostöö ja toetusmeetmete programmide välja töötamine ;
 8. Turvaline vald – valla kodanike ja meie külaliste turvalisuse ja julgeoleku tõstmine koostöös Kaitseliidu, Politsei, Piirivalve ja Päästeteenistustega. Vabatahtlike, MTÜde ja kodanike kaasamine;
 9. Hoiame eestlaste maad – konservatiivsete väärtuste hoidmine ja vallakodanike kaitsmine. Koolidesse ja lasteaedadesse tungivatele multikulti- ja homopropagandistidele selge ei;
 10. Roheline Põlva vald ja Põlvamaa – looduse, ressursside ja maavarade säästlik kasutamine;

 

PÕLVA VLALLA ELANIK !

EKRE JÕUD ON SINU HÄÄL !

VALI PÕLVA VALDA JUHTIMA RAHVUSKONSERVTIIVID !

Põlva vallavolikogu kandidaadid

 • Indrek Käo
  246

 • Aare Rull
  247

 • Aimar Parts
  248

 • Andres Kangro
  249

 • Armin Heinaste
  250

 • Gaius Gil
  251

 • Igor Rattus
  252

 • Janno Paas
  253

 • Kalju Paalman
  254

 • Kristel Blauhut
  255

 • Martin Küla
  256

 • Raivo Ristimäe
  257

 • Tiiu Ojasaar
  258

 • Toomas Leppik
  259

 • Tunne Piiper
  260

 • Ülle Jens
  261

 • Ülo Kivisild
  262