Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

RAUL SIEM, Rae osakonna aseesimees

Sünergia Rae valda

Vaata kandidaate

Me soovime, et Rae vallas oleks hea elada, olenemata sellest, kas tegemist on valla keskusega või ääremaaga. Kõik me väärime kõige paremat elu nii lapsena, täiskasvanuna ja ka eakana. Meie seisame selle eest, et see selliselt ka teostuks. Rae valla kodaniku hääl ja seisukohad ei ole tähtsad üksnes kord iga nelja aasta tagant, vaid nendega tuleb arvestada kogu aeg. Enamasti see kahjuks nii ei ole.

Meie hinnangul ei piisa üksnes sellest, kui täna volikogus esindatud erakonnad võimu ümberjagavad. Sellest ei teki lisandväärtust. Valla juhtimise ja kodanikkonna vahel on vaja luua sünergia. Lihtsalt võimu ümberjagamisel aga soovitud sünergiat ei teki. Võimu juures olevad inimesed jäävad paraku samaks aga inimene teatavasti ei muutu. Valla juhtimisse tuleb kaasata uusi, ausaid, noori ja hakkajaid inimesi. Üksnes nii saame luua uue ja värske hingamise millega edasi minna.

EKRE ei vassi ega anna tühje lubadusi. Me kuulame ja hoolime ning soovime näidata läbi tegude, et oleme parim valik.

Saabuvatel valimistel on valla kodanike kord öelda, kas nad soovivad valla juhtimisse muutusi või mitte. Kui soovite, siis loodame Teie toetusele.

Valimisplatvorm Rae vallas

Toome vallajuhtimisse inimsõbralikkust ja läbipaistvust sh.

 • Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika
 • Tagame Rae valla volikogu istungite otseülekanded internetis
 • Lõpetame maksumaksjate raha raiskamise
 • Lõpetame hankelepingute suunamise omadele
 • Tagame, et omavalitsuse otsused põhineksid elanike vajadustel ja huvidel

 

Tagame, et lapsed saaksid nii lasteaiast kui koolist kaasa parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud sh.

 • Seisame selle eest, et koolibusside sõidugraafikud oleksid lastesõbralikud
 • Seisame koolitee turvalisuse eest
 • Loome juurde mänguplatse ja liikumisväljakud ning renoveerime olemasolevad
 • Tugevdame noortekeskuste tööd ja arengut
 • Tegeleme atiivselt kiusamise vähendamisega lasteaedades ja koolides

 

Toetame erivajadustega inimesi ja väärikat pensionipõlve eakatele sh.

 • Tagame puuetega inimestele inimväärsed tingimused
 • Hooldajatele vääriline töötasu
 • Parandame Rae vallas eakate inimeste hooldustingimusi
 • Loome kaasaegse sotsiaalhoolekandekeskuse ning eakate inimeste päevakeskuse

 

Toetame kvaliteetse elukeskkonna arengut sh.

 • Lähtume Rae valla planeerimistegevuses loodussõbraliku keskkonnaga mugava elukoha põhimõtetest
 • Planeeringute algatamisel ja läbiviimisel arvestame kogukonna poolt tulevate soovide ja ettepanekutega
 • Seisame rohealade säilimise eest
 • Jätkame terviseradade ja kergliiklusteede arendamist ning rajamist
 • Toetame rahvaspordiürituste toimumist

 

Kandidaadid Rae vallas

 • Meelis Rosenfeld
  101

 • Raul Siem
  102

 • Mart Torsus
  103

 • Laine Mokrik
  104

 • Tarmo Vahtras
  105

 • Kaja Tamm
  106

 • Kaido Otsus
  107

 • Heiki Mokrik
  108

 • Ivo Ivask
  109

 • Janek Sild
  110

 • Margus Mägi
  111

 • Diana Barbo
  112

 • Peeter Matt
  113

 • Peeter Lättekivi
  114

 • Erlend Barbo
  115

 • Elmo Jürgenson
  116

 • Ahto Järvela
  117