Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Linnapeakandidaat Anti Poolamets

Rakvere programm

Vaata kandidaate

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Rakvere valimisprogramm 2017 aasta kohalike omavalitsuste valimisel

Mõned ütlevad, et valimistel osalemine ei muuda midagi.

Siiski – meil on valida, kas Rakvere näeb välja nagu kaunis Baieri väikelinn või on jaanipäevalgi kõnniteedel talvist killustikku?

Meil on valida, kas Rakvere näitab teistele maakonnalinnadele eeskuju või on sabassörkija?

Meil on valida, kas riigigümaasiumiks saab arhitekt Kotli projekteeritud kaunis gümnaasiumimaja või kupatatakse gümnasistid sobimatult otse ringteele ehitatud ilma traditsioonideta järjekordsesse kastmajja.

Meil on valida, kas lasteaias ja koolis tehakse üha aktiivsemalt  homopropagandat või tõmbab keegi pidurit?

Meil on valida, kas toetada oma kaasmaalastest hädalisi või maksta kinni kvoodipagulaste luksuslik elu?

Meil on valida – kas linnavalitsus sekkub, kui bussijaama  ümbruse on hõivanud joodikud või jääb pealtvaatajaks?

EKRE Rakvere valimisprogramm valdkondade kaupa, mis on meie teejuhiks Rakvere valitsemisel järgneva nelja aasta jooksul, on järgmine:

VALITSEMISKULTUUR

Suured otsused ei tohi sündida kabinetivaikuses – kaasame aruteludele huvigruppe ning peame rahvaga rohkem nõu!

Rakendame kohalikke rahvahääletusi.

Loome kaasamisveebi –  IT platvormi linnakodanike kaasamiseks linna valitsemisse.

Nõuame suuremate otsuste puhul sisukaid mõjuanalüüse.

Võtame kasutusele kaasava eelarve.

Tõstame linnajuhtimise kvaliteeti. Asendame poliitilised abilinnapead konkursi korras valitavate tegevjuhtidega, kelle töö kestab üle valimistsüklite.

Viime sisse linnavalitsuse  regulaarsed  valdkonnakoosolekud ettevõtjate, kultuuri- ja spordiinimestega ning teiste huvigruppidega.

LINNAMAJANDUS

Paneme kesklinna elama –  Keskväljakule tulgu kontserdilava, iga-aastane jõuluturg ning teised tähtüritused. Ehitame Keskväljakule tänavatoidu-, müügipaviljonide- ja suvekohvikute galerii.

Mullavall maha! Toome Keskväljakule päris kuusepuu tagasi!

Linn värviliseks! Pühime minema nõukoguliku lagunemise jäljed. Toetame majade värvimist linna rahadega, pöörates erilist tähelepanu vanalinnale ja ajaloolistele puithoonetele. Toetame ajalooliste uste restaureerimist.

Vanalinn korda! Viime ellu Pika tänava rekonstrueerimisprojekti.

Toome turistid Vallimäelt ka all-linna külastama, selleks rajame muu hulgas korraliku turismibusside parkla linna.

Rajame linnasüdamesse viisaka avaliku 24h WC.

Kord majja! Aitab  libedatest  tänavatest, koristamata lumest ja parkimisanarhiast – paneme linna järelevalveosakonna paremini tööle.

Sulgeme joodikute teemapargi promenaadil ja bussijaama ümbruses!

Lõpetame ellujäämiskursuse jalgratturitele ja lastevankritega vanematele! Ehitame korralikud jalgrattateed ja kõnniteed.

Jätkame Rakvere teedevõrgu parendamist.

Koostöös Rakvere vallaga ehitame korralikud jalgrattateed ja kõnniteed Põhjakeskusesse ja  Vaala keskusesse.

Linnavalitsus peab tegema aktiivset majandusdiplomaatiat ning kutsuma linna töökohti pakkuvaid ettevõtteid!

Linna vee- ja soojaettevõtteid me maha ei müü!

HARIDUS

Rajame riigigümnaasiumi Rakvere Gümnaasiumi ajaloolisse majja!

Homo- ja pagulaspropaganda koolidest ning lasteaedadest välja! Sooneutraalsuse ja kahe isaga peresid propageerivate raamatute nagu “Siil Priidik tahab uut perekonda“ koht pole lasteaias.

Seame Rakvere hariduse juhtimisele selged numbriliselt mõõdetavad eesmärgid – Rakvere Gümnaasium peab olema Eesti 10 parima kooli hulgas. Taastame kunagise Rakvere hiilguse reaalainete õpetamisel.

Tõstame isamaalise kasvatusse au sisse – toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega, et tagada linna turvalisust ning kodanike koolitamist kriisiolukordadeks.

Edendame elanikkonnakaitset.

Iga kooli juurde kodutütarde-noorkotkaste rühm.

Toetame iga lapse osalemist vähemalt ühes huviringis.

Ehitame huviringide maja vabanevasse polikliiniku hoonesse.

Edendame töökasvatust –  toetame suvemalevaid.

SOTSIAALPOLIITIKA

Seisame vastu kvoodipagulaste omavalitsustesse toomisele. Eelistame aidata oma rahvast. Euroopa ei suuda kunagi mahutada sadu miljoneid Sahaara taguseid elanikke. Nende aitamine nende kodumaal on sadu kordi odavam. Terrorism ei tohi jõuda Eestisse, ka mitte paarikümne aasta pärast. Selleks tuleb tegutseda juba täna!

Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!

Toetame lasterikkaid peresid: jagame igal aastal  lasterikkuspreemiaid.

Kehtestame lasterikaste perede eluasemete remonditoetuse.

Küttekolded korda! Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

Jagame pensionäridele, lasterikastele peredele ning vähekindlustatutele suitsu- ja  vingugaasiandureid.

KULTUUR

Anname  linna hooned ristkasutusse –  võimaldame kõiki koole ja muid linna hooneid kasutada kultuuri- ja sporditegevuseks.

Ehitame Pärdi kultuurikeskuse-kontserdisaali endise Pauluse kiriku baasil.

Välistame linna rahadega homopropaganda tegemise.

Tõstame rahvuskultuuri edendajatele tegevustoetusi.

SPORT

Kehtestame noortespordi toetamiseks pearahasüsteemi.

Paigutame parkidesse ja haljasaladele välitrenažöörid.

Jagame linna poolt Aqva Spa´lt ostetud vabu ujulaaegu loosi teel linnakodanikele.

Rajame Keskväljakule uisuplatsi.

Parandame kunstmuruväljakul jalgpallurite olmetingimusi.

TERVISHOID

Toetame perearste ja eriarstiabi head kättesaadavust Rakveres

Toetame seenioride tervise- ja spordiklubisid.

 

 

 

Rakvere kandidaadid

 • Anti Poolamets
  149

 • Marti Kuusik
  150

 • Sven Neudorf
  151

 • Villu Nurmoja
  152

 • Arvu Grauberg
  153

 • Anneliis Mägi
  154

 • Kristjan Kreis
  155

 • Margus Remmel
  156

 • Maarja-Liis Mägi
  157

 • Alfred Rütman
  158

 • Rain Elvest
  159