Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Rõuge valimisplatvorm

Vaata kandidaate

Haanja vald - Valimisringkond nr 1

KALMAR LUISK 255

Sündisin Võru linnas 1987-ndal aastal. Olen lõpetanud Puiga põhikooli ja seejärel Misso keskkooli. Peale keskkooli töötasin ehitusel, olen olnud nii traktorist kui ka peakokk. Kuus aastat tagasi kolisin maale ja hetkel töötan Rogosi Mõisa Külalistemaja tegevjuhina. Ettevõtjana arvan, et rohkem rõhku peab panema ettevõtluse toetamisele. Rohkem tugevaid ettevõtteid tähendab rohkem töökohti. Nii saame inimesed maale tagasi. Olen vastu onupojapoliitikale ja rahva raha raiskamisele.

ANDRES-AIVAR LÜÜS 256

Mina, Andres-Aivar Lüüs olen sündinud 1957-ndal aastal Võru linnas. Oman keskharidust. Enamiku ajast olen töötanud ehitusel. Olen abielus ja nelja lapse isa. Väärtustan traditsioonilist perekonda. Olen korruptsiooni vastu.

MIRJAM SAAMO 257

Olen sündinud 1959-ndal aastal Kiviõlis. Olen lõpetanud Ruusmäe põhikooli ning töötan Vastseliina hooldekodus hooldusõena. Olen kolme lapse ema. Väärtustan perekonda ja traditsioonilisi väärtusi.

SIIM LÄTE 258

Olen sündinud 1994-ndal aastal Räpinas. 1999 kolisime elama ema kodukohta Haanja valda Ruusmäele. Kooliteed alustasin Ruusmäel (1-6 kl) – kooli viimased klassid pandi kinni ja nii jätkasin õpinguid Misso Keskkoolis (7-9 kl). Paraku pandi ka selle kooli uksed kinni ja nii ei saanudki ma lõpetada keskkooli kodukohas. Jätkasin õpinguid Vana-Antsla Kutsekeskkoolis kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialal. Sain vaevu kaks aastat koolis käia kui kordus sama, kool lõpetas tegevuse. Viimase aasta pidin käima Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Õnneks osutus kool nii heaks, et peale eriala lõpetamist otsustasin jätkata õpinguid töö kõrvalt samas koolis veel kaks aastat. Koolist sain kõik vajalikud teadmised ja oskused ning ei karda rasket tööd.

Oma kogemustele tuginedes tean, mida tähendab kooli sulgemine ja võin julgelt väita, et seisan väikekoolide püsimajäämise eest, sest kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja!

MATI MÖLDER 259

Olen sündinud 1959-ndal aastal Ruusmäel. Olen lõpetanud Antsla Sovhoostehnikumi. Olen kolme lapse isa ja tegelen hobitalupidamisega. Olen korruptsioonivastane ja seisan õiglase Eesti eest.

MAARJA TEPPO 260

Olen sündinud 1989 aastal ja elanud Haanja vallas kogu oma elu.

Olen ühe lapse ema ja töötan raamatupidajana. Toetan eesti omariikluse säilimist ja väärtustan perekonda.

AHTO LUISK 261

Sündisin 1960-ndal aastal Kaperas. Lõpetasin Vastseliina keskkooli. Olen töötanud erinevates eluvaldkondades. Viimati majandusspetsialistina ja üle kümne aasta õpetajana. Praegu töötan Rogosi mõisas giid/klienditeenindajana. Peres on neli last ning oleme ka lastekodulapsele tugipereks. Toetan pereväärtusi ning ei salli poliitilist lollust. Elu maal peab säilima kodudena mitte suvilatena. Eesti keel ja kultuur peavad jääma.

RENE TIGANE 262

Sündisin Võru linnas 1991-ndal aastal. Olen lõpetanud Ruusmäe põhikooli ja seejärel Parksepa keskkooli. Järgmised neli aastat õppisin Tartu Kutsehariduskeskuses logistiku erialal. Peale kooli lõpetamist alustasin töötamist õpitud erialal ning nüüd elan Võrus ja töötan transpordi-ettevõttes logistikuna. Väärtustan tugevat haridust ning usun, et koolist peab saama parimat eestikeelset haridust.

Rõuge vald - Valimisringkond nr 4

Kuuno Kann 268

Olen sündinud 5. aprillil 1950. Elan Rõuge vallas. Olen lõpetanud Väimela Näidissovhoostehnikumi, ennast täiendanud ettevõtlusalastel koolitustel.

Ettevõtluseta ei teki jõukust ja ettevõtlust toetab ühistegevus. Mõlemad on mulle südamelähedased.

Ako Siska 269

Olen EKRE liige aastast 2016.  Sündisin 28. jaanuaril 1960. Võru linnas. Olen viienda põlve järeltulija kodutalus. Hindan põhiväärtust – vanaisalt pojale, pojalt pojapojale.  Kogu  oma teadliku elu olen veetnud Võrumaal.  1979. aastal lõpetasin Võru Tööstustehnikumi, järgnes sõjaväekohustus. Alates 1981. aastast olen elanud ja töötanud Võrumaal  Rõuges ja hiljem kodutalus Viitinas. Alates sajandivahetusest töötan Kaitseväes.

Seisan rahvusriigi sälimise eest, keeldun uskumast multikultuursesse ühiskonda. Pean oluliseks ettevõtluse soodustamist maapiirkondades. Väärtustan meie omamaise põllumajanduse toetamist.

Andres Saaremaa 270

Olen sündinud Võrumaal 1968-ndal aastal. Sünnist saati olen elanud oma esivanemate  kodus, Utsali talus,  Rõuge vallas. Põhihariduse sain Haanjas, edasi õppisin  Väimela  NST –s. Pärast tehnikumi asusin tööle Rõuge sovhoosi. Majandite hääbumisega kadusid ka töökohad.  Pärast Eesti vabanemist olen seotud kirikuga.

Väärtustan traditsioonilist eesti perekonda, olen vastu ohjeldamatule võõrtööjõu sissetoomisele välismaalt.

Margus Sikk 271

Olen 48-aastane, abielus. Kooliteed alustasin Nursi 8 klassilises koolis, keskkooli lõpetasin Varstus. Töötasin kodusovhoosis, olin armees Siberis. Naastes olen pidanud mitmeid  ameteid, kõik on seotud maaeluga, metsaga. Olen 25 aastat tegutsenud FIE-na. Mets on mulle hingelähedane. Vabal ajal käin meeleldi kalal, näitlen harrastusteatris, löön kaasa  Kaitseliidus.

Kõnõlõ Võrokiilt ja pia huult, et õks Võro murrõ ja kombõ säilusi ja lääs edesi.

Kandidaadid Rõuges

 • Kalmar Luisk
  255

 • Andres - Aivar Lüüs
  256

 • Mirjam Saamo
  257

 • Siim Läte
  258

 • Mati Mölder
  259

 • Maarja Teppo
  260

 • Ahto Luisk
  261

 • Rene Tigane
  262

 • Vaino Rauba
  263

 • Helena Hallik
  264

 • Ingvar Laagemann
  265

 • Ott Tulviste
  266

 • Rain Luts
  267

 • Kuuno Kann
  268

 • Ako Siska
  269

 • Andres Saaremaa
  270

 • Margus Sikk
  271

 • Ulvi Kendaru
  272