Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

EKRE valimisplatvorm Saaremaal

Vaata kandidaate

Saaremaa korruptsioonivabaks!

Lõpetame korruptsiooni, raiskamise, hangete omadele mängimise ja äraostetava mõtteviisi. Seisame selle eest, et seoses haldusreformi jõustumisega ei hävineks vaid säiluks maksumaksja raha eest soetatud ühisvara.

EKRE nimekirjas volikokku pääsenule on see kohustus number üks.

Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elupindadele!

Kvoodipagulasi tohib tuua ainult omavalitsuse loal.

Saarlane ei tohi olla mere- ega ääremaa vangis!

Viia Saaremaa sisesed bussiliinid ja sõidusuunad vastavusse elanike vajadustega. Lõpetame elu koondumise linnakeskseks.

Taotleme, et Saaremaa elanikel oleks Kuivastu ja Virtsu sadamates laevale pääsemiseks oma sõidurada, mis tagaks saarlastele ja Saaremaa ettevõtete transpordile eelisjärjekorras lastimise. Praegust 50 % suurust hinnasoodustust saarlastele peame ebapiisavaks.

Saaremaa ei ole ainult Kuressaares!

Seisame selle eest, et pidurdada haldusreformiga kaasnevat ääremaastumist. Saaremaa maanteed ja külateed peavad saama tolmuvabaks täies ulatuses.

Bussisõit kohalikule pensionärile peab olema tasuta kogu Saaremaa ulatuses.

Ajupesu koolidest ja lasteaedadest välja!

Peredesse sünnivad poisid ja tüdrukud. Lõpetame avalikus linnaruumis homopropaganda. Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat, multikultit või muid eestlaste elujõudu pärssivaid võõraid äärmusideoloogiaid. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus, kaoks Eesti ja Saaremaa. Koolieelne haridus peab olema tasuta, kaotame lasteaia kohamaksu ja tõstame sünnitoetuse 1000 euroni.

Toetame kodutütarde ja õpilasmaleva tööorganisaatoreid, sest eestlane oli on ja peab jääma töökaks.

Kasvatame oma lapsed Eesti patriootideks!

Lõpetame närvesööva ja majandust pidurdava munitsipaalbürokraatia!

Eesti inimeste jõukus kasvab üksnes siis, kui Eesti ettevõtetel läheb hästi. Ettevõtluse suurimad pidurid on arutu bürokraatia ja lõputu ametnike armee oma käskude-keeldudega, mis sageli tulenevad vaid Brüsseli soovitustest.

Aitame abivajajaid!

Sõmera hooldekodu jäägu abivajajaile, ärgem lammutagem hästi töötavat süsteemi, millega põhjustaksime pöördumatu trauma ühiskonna kõige nõrgematele.


Võimaldame puuetega inimestele tasuta sotsiaaltranspordi ja parandame selle kättesaadavust. Toetame juba tegutsevate hooldekodude ja varjupaikade tegevust. Toome lasteaedadesse ja koolidesse tugispetsialistid (logopeed, tegevusterapeut, füsioterapeut). Renoveerime tõelistele abivajajatele üürikortereid ja kortermaju. Eakad ja pered ei pea elama koos asotsiaalide ja kriminaalidega.

Hoiame hoolimise tuld!

Saaremaast saagu sõbralik ja turvaline ühtne Saaremaa!

Inimesed peavad saama tunda end igas Saaremaa külas igal kellaajal turvaliselt.

Seisame selle eest, et alevikes ei kaoks politsei-konstaabli, perearsti ja päästeteenistuse punktid.

Vajame rohkem politseipatrulle ja turvakaamerasüsteemi ja paneme selle ööpäev läbi toimima.

 • Mart Saarso
  386

 • Aarne Toomväli
  387

 • Olev Ait
  388

 • Kaarel Aus
  389

 • Riho Humal
  390

 • Vaiko Kull
  391

 • Jüri Kuusk
  392

 • Hindrek Ley
  393

 • Luule Merela
  394

 • Jürgo Ots
  395

 • Alexander Pupart
  396

 • Heimar Põld
  397

 • Laine Randmets
  398

 • Arvo Sai
  399

 • Anna Tatter
  400

 • Jaen Teär
  401

 • Maie Tähve
  402

 • Annely Verlin
  403