Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Kesklinna esinumber

KESKLINN- TALLINNA VISIITKAART

Vaata kandidaate

Tallinna juhtimine läbipaistvaks. Lõpp korruptsioonile!

Algatame Westholmi Gümnaasiumi Kevade tänava maja algklasside osa juurdeehituse.

Uue-Maailma sisekvartali teed korda (nt. Aasa tn, Koidu tn.)!

Muudame Mupo pärispolitseiks ja toome rohkem relvastatud patrulle linnatänavatele korda hoidma.

Vaatame läbi kesklinna liiklusskeemid ja muudame liikluse efektiivsemaks, kõige rohkem suurendaks läbilaskevõimet koormusteta bussiradade likvideerimine.

Puuetega inimeste suhtlus linnaga tuleb muuta lihtsamaks ja bürokraatiat oluliselt vähendada.

Jätkame Lauluväljakul rahva uhkuse Laulupeo kronoloogiliste mälestusmärkide rajamist.

Avame linna staadionid rahvale ja tervisesportlastele.

Ehitame välja Reidi tee.

Vähendame parkimispiiranguid ja muudame parkimise korda süda- ja kesklinnas, tehes seda oluliselt mugavamaks ja odavamaks.

Rajame juurde koerteparke ja jalustusalasid, kus jagame ka tasuta kilekotte koerte järelt koristamiseks.

Karmistame keeleseaduse täitmise jälgimist südalinnas ning eriti vanalinnas. Rakendame keeleseadust eiravate ettevõtete kohest sulgemist ning nende lubade ja tegevuslitsentside kehtetuks tunnistamist.

Igale koolilapsele tuleb võimaldada vähemalt üks huvialaring või sporditreening tasuta, kallimate alade puhul tuleb kõne alla osaline hüvitamine.

KESKLINNA KANDIDAADID

 • Veiko Hartwig Valgepea
  840

 • Mait Talu
  841

 • Riho Nüüd
  842

 • Jaanus Tutt
  843

 • Toomas Purres
  484

 • Olev Piir
  845

 • Simo Mark
  846

 • Argo Malla
  847

 • Katrina Klaas
  848

 • Knut Thor Kaur
  849

 • Kalev Gross
  850

 • Iivi Kann
  851

 • Egle Hollmann
  852

 • Daisy Lomp
  853

 • Karine Siiak
  854