Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Kord majja!

Põhja-Tallinn: fantastiliselt põnev elu- ja tööstuspiirkond

Vaata kandidaate

Korruptsioonivaba valitsemine: lõpetame linna rahaga sahkerdamise.
Isiklikel suhetel ja erakondlikul kuuluvusel ei tohi olla mingit mõju otsustusprotsessidele. Kriteeriumiks kvaliteet soodsaima maksumusega.

Suuremad ja olulisemad otsused teostuvad kogukonnaga nõu pidades. Põhja-Tallinn ei vaja uusimmigrantide varjupaika ega mošeed.

Igale lapsele vähemalt üks tasuta huvialaring. Toetame uute töökohtade loomist ettevõtluskeskkonna parandamisega. Ajaloolised hooned vajavad korrastamist ja neile uue otstarbe leidmist, ka vajadusel omanikke survestades. Eestikeelne asjaajamine peab olema normiks.  Eesti keele õpet tuleb igakülgselt  soodustada.

Teeme tihedat koostööd linnaosa seltside ja kogukonnaga. Korrastame mereäärsed alad, ehitame välja mereäärsed promenaadid. Lahendame Patarei vangla renoveerimise. Leiame lahenduse Linnahallile. Arendame välja Noblessneri sadamalinnaku Marina. Ühendame Lennusadama Vanasadama ja Kakumäe sadamaga meretrammi abil. Põhja -Tallinna ei sobi kõrghooned.

Toetame Kopli liinide miljööväärtuslikku edasiarendust. Sulgeme Paljassaare prügimäe täielikult ja arendame piirkonda elamisväärseks ja  miljööväärtuslikuks. Lõpetame ohtlikele raudteevedude liikumise Põhja-Tallinnas.

Leiame võimalused ummikuvabaks pääsuks kesklinna. Töötame välja töötada liiklusskeemid, mis ei koormaks Kalamaja kitsaid tänavaid. Kaardistame ühistranspordi liikumisskeemid vastavalt elanike muutunud vajadustele ning muudame liikumisgraafiku paindlikumaks. Säilitame tasuta ühistranspordi Tallinnas registreeritud elanikele.

Otsime võimalusi parkimismajade või maa-aluste parklate näol,et leevendada üleautostatud Kalamaja asumi tänavatel parkimist. Me ei toeta Stroomi metsa läbivat liikluskoridori.

Kõnniteede kõrval vajavad vanemad elanikud istepinke. See puudutab näiteks Sõle tänava äärseid kõnniteid. Korrastame kõnniteed ja parandame üleminekud kõnniteelt sõiduteele, et lastekärude, invakärude ja ratastega liikumine ei oleks takistatud. Toetame koostöös kogukonnaga jalgrattateede arendust ja jalgratta parklate väljaarendamist.

Võtame ühistranspordivahendite puhtuse ja mugavuse tervava jälgimise alla. Talvine lumetõrje peab olema efektiivsem ja läbimõeldum. Peatame tasulise parkimisala suurenemise Põhja-Tallinna suunal.

Toetame igakülgselt uute spordirajatiste ehitamist ja noortele loodavaid vaba aja veetmise võimalusi. Loome juurde lasteaiakohti vastavalt asumi vajadustele. Salme Kultuuripalee ja Pelgulinna Rahvamaja ning Kopli Noortekeskuse kõrval vajab linnaosa veel ühte keskust Pelgulinna noortele, kus nad saaksid tegeleda huvialaringides. Arendadame ennetusprojekte tööks riskirühmades olevate noortega. Info vahetamine noorte ümarlaual üritustel linnaosas, kaasates vajadusel eksperte.  Poliitmängud ja ajupesu haridusasutustes peavad lõppema.

Panustame Stroomi parkmetsa radade ja rannaosa korrashoidu, parandame valgustust. Stroomi rannahoone tuleks muuta funktsionaalsemaks läbi laienduse ja remondi. Korrastame Süsta Pargi  ja ehitame parkla, et ümbruskonna tänavaid ei kasutataks kooli ja asutuste töötajate parklana. Linnaosa vajab juurde nii laste mänguväljakuid kui ka koerte jalutusplatse.

Kaardistame kriminaalsed piirkonnad, kus peame vajalikuks politsei patrullide suurendamist. Kogukonna turvalisuse tagamiseks toetame kodanikualgatusi ja soodustame naabrivalve piirkondade laienemist ning kogemuste vahetust. Mitte lubada elanike tahte vastaselt avada ealmupiirkondades süstlavahetuspunkte. Toetame mõtet võtta kasutusele liikuvad süstlavahetuspunktid.

Linnaosas peaks olema infotelefon ehk “Teabetelefon,” millelt elanikud saavad infot töökohtade, elamispindade, invaabi jms kohta. Loome kohalikes omavalitsuse konsultantide võrgustiku, kes abistavad ning juhendavad kodanikke riigiteenuste kasutamisel. Teabeliin oleks ka teavitusliiniks linnaosas esile kerkivatest probleemidest. Vastav linnaosapõhine link peaks leiduma ka linna kodulehel.

Lisaks sotsiaalmajale vajab Põhja-Tallinn ka hooldekodu. Selle teostus võiks toimuda koostöös erasektoriga. Põhja-Tallinn vajab toiduabi jaotuspunkte. Vähese sissetulekuga perede lastele leiame võimalused tasuta osalemiseks erinevate ringide töös ja spordirajatiste külastamiseks.

Põhja-Tallinna kandidaadid

 • Argo Luude
  924

 • Riho Rausma
  925

 • Marju Õunpuu
  926

 • Urmas Siemer
  927

 • Meelis Keerberg
  928

 • Aldo Maksimov
  929

 • Margo Merisaar
  930

 • Kalev Muru
  931

 • Alvar Kaljurand
  932

 • Indrek Allikas
  933

 • Urmi Bernadt
  934

 • Aksel Weiler
  935

 • Urmas Varm
  936

 • Urmas Mägi
  937