Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Valimisplatvorm Tartu linnas

Vaata kandidaate

Tartu on kaua olnud eestlaste rahvuskultuuri särav keskus ja peab selleks jääma ka 21. sajandil. Lõuna-Eestis asuvat soome-ugri loodusrahva südant iseloomustavad kesklinna pargid, Emajõe Ateena ajalooline hõng ning jõeluha ürgloodus. Tartu vajab ka igakülgset innovaatilist arendamist keskkonnahoidliku tehnoloogiaga, tarka, lihtsat ja sobivat liikluskorraldust ning otstarbekalt kavandatud ja vajadustele vastavat linnaraudteed.

Esivanemate pärandit hoidvad ja omaenda järeltulijatele tulevikku ehitavad tartlased saavad taas olla uue rahvusliku ärkamise teerajajad. Etnofuturistlik Tartu peab näitama Eestile ja kogu Euroopale eeskuju tõhusa iibepoliitika, korruptsiooni väljajuurimise ning rahvusliku, siseturgu kaitsva majanduse kaudu.

 1. 1. Linnasüda peab jääma roheliseks ja kultuurseks!
  Säilitame Emajõe-äärsed pargid, et tagada puhas linnaruum ja roheline linnasüda. Oleme vastu parkide hoonestamisele arhitektuuritraditsiooni lõhkuvate ehitistega. Kujundame linnapargid atraktiivseteks ajaveetmise kohtadeks. Ehitame Emajõe Ateenasse sobivaid miljööväärtuslikke hooneid ja kandilised kolemajad hoiame ajaloolisest linnasüdamest eemal. Algatame ajaloolise Kaubahoovi taastamise. Toome Tartu luuletajate tekste ja Tartu kunstnike töid linnaruumis nähtavale.

  2. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni! Õpilastele bussisõit tasuta!
  Lapsed on meie suurim ja kalleim vara, ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, tõstame enda juhitud omavalitsustes Eesti kodanike laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni. Kehtestame Tartu lastele ja kooliõpilastele linnas tasuta bussisõidu.

 2. 3. Tartusse parim linnatransport, linnaliiklus sujuvamaks ja kiiremaks! Ühistransport peab arvestama sõitjate vajadusi ja tagama linnaosade sujuva ühenduse kesklinnaga ja omavahel. Korraldame bussiliinid ümber sõitjate vajadusest lähtuvalt ning vajadusel tihendame graafikuid marsruuttaksodega. Algatame uuringud linnaraudtee rajamiseks, kasutades olemasolevat sadamaraudtee koridori. Oleme vastu sadamaraudtee asendamisele automagistraaliga. Muudame linnaliikluse sujuvamaks tarkade fooride ja elektrooniliste liiklusmärkidega.

  4. Keskkonnasõbralik prügivedu tartlasele tasuta!
  Väärtustame Eesti looduse puhtust ja peame oluliseks jäätmete kui ressursi paremat kasutamist. Seame eesmärgiks kogu sorteeritud prügi tasuta äraveo Tartus. Sellega väldime isetekkelisi prügilaid linnaäärses looduses ning ergutame keskkonnahoidlikku elulaadi.

  5. Aitame ühiskonna kõige abitumaid liikmeid!
  Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (tänavu 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Toetame erivajadustega laste personaalset õpet.

  6. Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka omal elualal!
  Maksame õpetajatele lisatasu, et saaksime oma lastele palgata parimaid õpetajaid.

  7. Hoiame koolidest eemal sooneutraalsuse ja homopropaganda!
  Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

  8. Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta! Tartu kvoot on 0!
  Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Hoiame ära pagulaskeskuste, mošeede ja teiste võõrkultuuri eelpostide rajamise meie linnas!

  9. Seisame vastu Tartu vangla laienemisele!
  Vangla laienemine suurendaks linnas julgeolekuriski. Nõuame kinnipeetavate arvu vähendamist algse detailplaneeringuga kinnitatud 500 isikuni.

10. Parkimiskoht tartlase põhiõiguseks! Linn vajab uusi parklaid ja parkimismaju!
Lahendame Annelinna ja Karlova parkimiskohtade puuduse parkimismajade ehitamise ja uute parklate rajamisega. Arendame edasi jalgrattalaenutuse süsteemi ja rajame jalgrattaparklad.

11. Puhastame Emajõe paremaks laevaliikluseks kuni Võrtsjärveni!
Algatame uuringud Tartut teiste linnade ja merega ühendavate veeteede avamiseks Viljandi-Pärnu veetee süvendamise või Väike-Emajõe-Koiva kanali rajamise teel. Võtame Tiksoja silla asukoha valikul arvesse ümberkaudsete elanike arvamust.

12. Arendame veeturismi Emajõel ja rajame vaateratta!
Soodustame veeturismi ja laevaliiklust Emajõel, rajame uued sildumiskohad Annelinna või Ihastesse ja Supilinna. Rajame Emajõe äärde vaateratta ning teeme kesklinna pargid atraktiivseteks puhkeparkideks nii linlastele kui turistidele. Loome tingimused kahekorruseliste linnavaatebusside käimapanekuks.

13. Edendame ja eelistame kohalikku ettevõtlust!
Alandame riigihangete piirmäära, et väikeettevõtjatel oleks võimalik konkureerida. Hangete korraldamisel lähtume linna huvidest, eelistades kohalikke ettevõtjaid. Võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu. Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

14. Suurendame rahva otsustusõigust!
Suurendame kaasava eelarve osakaalu kolmekordseks ning tagame kolme enim toetust saanud idee teostumise. Kaasava eelarve hääletusel osalegu Tartu sissekirjutusega Eesti kodanikud.

 

Kandidaadid Tartus

 • Indrek Särg
  101

 • Ruuben Kaalep
  102

 • Indrek Kalda
  103

 • Kalver Künnapuu
  104

 • Kalev Essenson
  105

 • Jaan Willem Sibul
  106

 • Kaja Tarto
  107

 • Merle Kivest
  108

 • Heiki Vilep
  109

 • Timo Luht
  110

 • Indrek Hirv
  111

 • Kerstin Käärik
  112

 • Lenno Pärnjõe
  113

 • Raimond Viik
  114

 • Kert Kingo
  115

 • Ain Ehari
  116

 • Eve Raid
  117

 • Esper Thompson
  118

 • Triin Pisuke-Roos
  119

 • Aleksei Ganitšev
  120

 • Ülo Siimets
  121

 • Aare Nõmm
  122

 • Eva Loskit
  123

 • Sven Ilves
  124

 • Aili Tuhkanen
  125

 • Aare Tamm
  126

 • Mareh Kalda
  127

 • Tõnu Sepp
  128

 • Eda Tomak
  129

 • Illar Lea
  130

 • Merike Lumi
  131

 • Aivar Krull
  132

 • Helve Thomson
  133

 • Sven Visk
  134

 • Evelin Marjamägi
  135

 • Elmo Pappel
  136

 • Martin Karjalaine
  137

 • Tõnu Arrak
  138

 • Raivo Häidma
  139

 • Vello Halling
  140

 • Õnne-Eha Kabrits
  141

 • Osvald Sasko
  142

 • Tõnu Hoop
  143

 • Rimas Intelmann
  144

 • Riho Härm
  145

 • Piret Ronimois
  146

 • Margus Pissarev
  147

 • Tiiu Usberg
  148

 • Aare Rebane
  149

 • Margret-Ive Hanni
  150

 • Kai Tennosaar
  151

 • Tõnu Toomla
  152