Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

EKRE valimisplatvorm Valgas

Vaata kandidaate

Taastame turvalise Valga!

Elanikel on õigus tunda end turvaliselt. Seisame selle eest, et taastada Valgas töövõimeline Politseiprefektuur. Politsei ja päästeteenistus peavad kõikjal Eestis olema kiiresti kättesaadavad.

Teeme teed korda!

Endiste vallateede hooldus peab säilima ja muutuma paremaks. Teid tuleb korras hoida igal aastaajal ja iga ilmaga!

Hoiame ära Valga valla ääremaastumise!

Tagame korraliku transpordiühenduse vallakeskusega. Seisame selle eest, et Valga linnaga liituvad vallad ei muutuks ääremaaks.

Arendame ettevõtlust!

Vald saab jõukamaks ainult siis, kui Eesti kapitalil ja ettevõtlikel inimestel läheb hästi. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega.

Me ei luba Valgat muuta multikultuuri getoks!

Lõpetame kvoodiimmigrantide impordi ning sisserändajate ülalpidamise Eesti inimeste arvelt.

Ajupesu koolidest ja lasteaedadest välja!

Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat, multikultit või muid eestlaste elujõudu pärssivaid võõraid äärmusideoloogiaid. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud.

Aitame abivajajaid!

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

Arstiabi peab olema kättesaadav!

Valgasse peavad jääma erakorraline arstiabi, sünnitusabi ja kirurgia. Soovime Valka ööpäev läbi avatud valveapteek.

Toetame külaseltse ja rahvuskultuuri!

Külaseltsid on maa sool ja rahvuskultuuri areng on rahvusliku kestmise alus. Külaseltside tegevus peab muutuma pärast valdade ühinemist tõhusamaks. Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele.

Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!

Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!

Suurendame rahva otsustusõigust!

Suurendame kaasava eelarve osakaalu kuni 0,5 protsendini linna eelarvest. Võimaldame kaasava eelarve hääletusel osalemist Valga sissekirjutusega Eesti Vabariigi kodanikel.

Kandidaadid Valgas

 • Uno Kaskpeit
  233

 • Jaan Kroon
  234

 • Tõnu Reinup
  235

 • Ranno Allik
  256

 • Merry Aart
  237

 • Kert Hanimägi
  238

 • Veiko Leegiste
  239

 • Meinhard Käger
  240