Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Vallavanema kandidaat Evelin Poolamets

Vinni vald vajab värskeid ideid!

Vaata kandidaate

 

EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND VINNI VALLAS – VALIMISPROGRAMM 2017 AASTA KOHALIKE OMAVALITSUSTE VALIMISTEL

Mõned ütlevad, et valimistel osalemine ei muuda midagi.

Meil on valida – kas Vinni vald näeb välja nagu Soome sõprusvald või  oma parimad aastad seljataha jätnud kant?

Meil on valida, kas Vinni näitab teistele valdadele eeskuju või on sabassörkija?

Meil on valida, kas mugavustsoonis olesklemine või püüd olla parim?

Meil on valida, kas vald on ligitõmbav elukoht või kaotame jätkuvalt sadu elanikke?

Kas meil on ükskõik, kui lasteaias ja koolis tehakse homo- või pagulaspropagandat?

Meil on valida – kas ka Vinni valda tuuakse kvoodipagulasi või tõmbame pidurit?

Meil on valida, kas kõrgeimate palkadega omavalitsusjuhid ja madalaimate palkadega elanikud või sootuks vastupidi?

Kas märkame, et Vinni alevikus,  Laekveres, Ulvis ja külakeskustes on ikka veel palju räämas maju?

Kas sekkume või oleme ükskõiksed?

 EKRE Vinni valla valimisprogramm valdkondade kaupa, mis on meie teejuhiks  valitsemisel järgneva nelja aasta jooksul, on järgmine:

TOETA MUUTUSI –  EKRE TUULUTAB VÕIMUKORIDORE!

 VALITSEMISKULTUUR

Me ei luba uusi ääremaid – vaid seisame kõigi ühinevate omavalitsuste võrdse kohtlemise eest.

Valla ressursse tuleb kasutada säästlikult. Vallavanema töötasu ei tohi  olla Eesti kõrgeimate hulgas. Vähendame vallavanema töötasu 50 %. Säästetud summa eest ehitame lastele mänguväljakuid.

Toetame Vinni vallas kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist.

Rakendame kohalikke rahvahääletusi-rahvaküsitlusi

Kasutame kaasava eelarve võimalusi.

Loome kaasamisveebi – IT platvormi vallaelanike kaasamiseks valla valitsemisse

HARIDUS

Homo- ja pagulaspropaganda koolidest ning lasteaedadest välja! Sooneutraalsuse ja kahe isaga peresid propageerivate raamatute nagu “Siil Priidik tahab uut perekonda“ koht pole lasteaias.

Seisame Vinni-Pajusti Gümnaasiumis gümnaasiumihariduse säilitamise eest. Eesti parimate hulgas olev kool vajab tipus püsimiseks tugevat toetust.

Tõstame isamaalise kasvatusse au sisse! Toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust

Iga kooli juurde kodutütarde-noorkotkaste rühm

Arendame laste huviringide valikut.

Edendame töökasvatust – tähelepanu suvemalevatele!

VALLA MAJANDUS

Vinni vallal on väga hea asukoht Rakvere külje all. Selleks, et vallast väljaspool töötav inimene end vallakodanikuks registeeriks, peame olema neile inimestele atraktiivsem. Tegelikkuses oleme kaotanud üksnes viie aasta jooksul üle 400 vallaelaniku.

Avaliku ruumi ja hoonete välimus ning heakord on oluline kriteerium, miks tahaksid inimesed siia kolida. Hooned värviliseks! Toetame alevike ja külade hoonete värvimist valla rahadega, erilist tähelepanu pöörates ajaloolistele majadele.

Püstitame suurematesse keskustesse kaunid bussiootepaviljonid.

Vinni spordikeskus peab jääma. Muudame majandamist efektiivsemaks ning korrastame keskuse hooneid. Spordikeskuse reklaam peab olema kaasaegne.

Vähendame metsamaa maksustamist.

Jätkame kergliiklusteede ehitamist.

Lumi lükatakse vallas aastaringselt elavatel ja valda registreeritud inimestel lahti koduväravani.

Valla lapsed vajavad kordades rohkem laste mänguväljakuid – algatame uue programmi laste mänguväljakute rajamiseks.

PÄÄSTE, SISEJULGEOLEK, VABATAHTLIKUD

Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega, et tagada valla turvalisust ning kodanike koolitamist  kriisiolukordadeks. Tõstame vabatahtlike tegevustoetusi.

Toetame päästekoolituste läbiviimist vallarahvale ning suitsu- ning vingugaasiandurite jagamist vähekindlustatutele.

Edendame elanikkonnakaitset.

SOTSIAALPOLIITIKA

Me ei vaja uusi Vao külasid. Seisame kindlalt vastu kvoodipagulaste omavalitsustesse toomisele. Eelistame aidata oma rahvast.

Küttekolded korda! Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

Hoiame lastega peresid! Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!

Anname lasterikastele peredele remonditoetust

Toetame lasterikkaid: Loosime igal aastal lasterikkuspreemiaid.

Jagame pensionäridele ja lasterikastele ning vähekindlustatud peredele suitsuandureid.

KULTUUR

Võtame maha Vinni keskuses asuvalt mälestuskivilt maha kommunistliku hävituspataljoni liikme Heino Kallaste mälestusteksti!

Toetame koduloo ja pärimuskultuuri uurimist. Kodutunne hoiab meid siin ning toob ka Kalevipojad Soomest koju  tagasi.

Tõstame tegevustoetusi rahvuskultuuri ja pärimiskultuuriga tegelevatele ühendustele

Toetame valla kultuurikeskusi mitmekesisema ja kõrgetasemelisema kultuuriprogrammi saavutamiseks.

Otsime tühjana seisvatele ajaloolistele hoonetele aktiivselt uusi omanikke.

Viime läbi koolituskursusi ajaloolise arhitektuuri paremaks säilitamiseks. Mälu ja kultuuri säilitamine on tihedalt seotud hoonetega.

Toetame noorte ja seenioride sporti.

Vinni valla kandidaadid

 • Evelin Poolamets
  144

 • Johannes Nirgi
  145

 • Kalno Vaarmets
  146

 • Andres Nirgi
  147

 • Kersti Lipvars
  148

 • Kalmer Kalaus
  149

 • Elina Vaarmets
  150

 • Sven Arukaev
  151

 • Marko Kask
  152

 • Lauri Ilves
  153