Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Olen sündinud Põlvamaal, Mooste vallas 1951 a. Alates kolmadast eluaastast olen võrukas. Lõpetasin Võru 1. Keskkooli ja seejärel Eesti Põllumajandusakadeemia. Viimaseks töökohaks oli Võru Leivatehase direktor.

Sündisin 1977 aasta sügisel. Koolitee sai alguse Raplas ja lõppes Stockholmis. Olen abielus ja tänu sellele ka kuuendat aastat võrukas. Töötan logistikuna Võrumaal. Minu suureks kireks on muusika ja rahvuskultuur. Selle arendamist ja toetamist tahan parendada Võru linnas.

Olen sündinud ja kasvanud Võrumaal, kogu oma teadliku töömehe elu olen pühendanud Võrumaa elu edendamisele ja soovin seda teha ka edaspidi.

Sündinud olen oktoobris 1974 aastal. Õppisin Helmes ettevõtlust. Toetan eesti keele ja kultuuri säilimist.

Sündinud 1944 aasta novembris. Olen kõrgharidusega õde-spetsialist Lõuna-Eesti Haiglas, Võrus. Toetan tervist ja tervislikke eluviise.

Aivo Ader nr 260

Martti Kirotaja nr 263

 • Rein Peedumäe
  257

 • Piret Sibul
  258

 • Arno Sild
  259

 • Aivo Ader
  260

 • Aadu Birnbaum
  261

 • Veevi Hõrak
  262

 • Martti Kirotaja
  263

 • Andres Mäevere
  264

 • Anu Palover
  265

 • Andres Raud
  266

 • Ülo Rinne
  267

 • Peeter Saar
  268

 • Urve Vaab
  269