Harju maakond, Harku vald

 

LANGETAME VEE HINDA!

Lisaks suuname kogu Strantumi ärikasumi valla infrastruktuuri arengusse sh. veemajanduse arendamiseks.

HARIDUS JA KULTUUR

Hoiame au sees meie valla kultuuripärandit.

 • Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe.
 • Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha.
 • Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega.
 • Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva.

SOTSIAAL JA TERVISEHOID

Toetame traditsioonilisi pereväärtusi läbi perekesksete ürituste.

Toetame oma valla kõige väiksemaid, paljulapselisi perekondi ja pensionäre.

 • Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni.
 • Suurendame esmakordselt kooliminevate laste n.ö. ranitsatoetuse 800 euroni.
 • Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni.
 • Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste. See annab võimaluse eakal ja puudega inimesel olla võimalikult kaua iseseisev.
 • Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse.
 • Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral.

INFRASTRUKTUUR

Järgnevatel aastatel valla elanikkond kasvab, sellega suureneb maksutulu ja valla eelarve.

 • Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore.
 • Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli ning loome vajalikud uued koolikohad vastavalt põhjalikule demograafilisele uuringule.
 • Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda.
 • Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava.
 • Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse.
 • Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti.
 • Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi.
 • Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise.
 • Hoolime heakorrast.

VALLAVÕIM

Vähendame kaasaegseid lahendusi kasutusele võttes bürokraatiat ja muudame vallavalitsuse töö efektiivsemaks.

 • Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu.
 • Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha.
 • Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele.
 • Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist.

TERVE HARKU VALLA EEST!

Hoolime vallarahva tervisest ja aktiivse vaba aja veetmise võimalustest.

 • Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga.
 • Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse.
 • Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku.
 • Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke.
 • Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse.
 • Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse.
 • Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu.
 • Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas.

TRANSPORT

 • Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi.
 • Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu.