Harju maakond, Keila linn

 
 • Me ei kehtesta uusi makse ega tõsta olemasolevaid.
 • Me tõstame lapse sünnitoetuse 1000 euroni. Me tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 500 euroni. Me tõstame juubelitoetuse alates 70 aasta juubelist 100 euroni. Me tõstame matusetoetuse 500 euroni. Maksame neid toetusi Keila elanikule ilma isiku avaldust ootamata.
 • Kõige demokraatlikuma erakonnana me kehtestame Keila elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel.
 • Me võimaldame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ja tasuta ujumisõpetuse ning teeme kooli pikapäevarühma kättesaadavaks kõigile Keila lastele, kes seda vajavad.
 • Me kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.
 • Toetame Keila Noortekeskuse nüüdisajastamist.
 • Me seisame Eesti kultuuripärandi eest ja suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.
 • Kaalume otsustamisel alati mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste peale surutud kulukate kampaaniatega, mis vähendavad meie konkurentsivõimet ning muudavad Keilas elamise kalliks.
 • Hindame ettevõtjaid ja Keila elanikele töökohtade loojaid. Selleks menetleme loamenetlused ja planeeringud kiiresti ning teeme üüri- ja rendihindade soodustusi Keila omandis olevatel äripindadel nendele, kes loovad Keilasse uusi töökohti.
 • Me toetame Keilasse turu ja turuhoone rajamist, mis varasemate aastate jooksul on linnast kadunud.
 • Toetame kultuuriürituste sagedasemat toomist Keilasse ja meelelahutuskohtade loomist (nt kino).
 • Aitame kaasa eriarstiabi võimalustele Keilas, sh toetame traumapunkti loomist Keilas ja aitame perearstikeskusi.
 • Tugevdame ehitusjärelevalvet linna objektide vastuvõtmisel, sh teede seisukorra remondijärgsel hindamisel.
 • Me oleme Keilasse pagulaskeskuste vms rajamise vastu, mis vähendavad inimeste turvatunnet.
 • Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist.
 • Me ehitame valmis Keilas teise raudteeülesõidu, et ühendada kaks linnaosa.
 • Meie eesmärk on tasuta rongiliiklus Keila elanikele Tallinnasse (esmalt koolilastele ja eakatele).