Harju maakond, Kuusalu vald

 
1.Kaotame lasteaiakohatasu Kuusalu vallas.
2.Teeme avalike teeviitade majanduse korda.
3.Hoiame LGBT+ propaganda haridus asutustest eemal.
4.Tahame pakkuda parimaid avalikke teenuseid ning lahendada
  inimeste mured kiiresti ja asjatundlikult.
5.Mõistame hukka ja lõpetame mõjuvõimuga kauplemise ning
  onupojapoliitika valla asjaajamises.
6.Toetusi üritusteks ja projektide omaosalusteks jagame
  ausalt ning läbipaistvalt.
7.Toetame põllumehi,kalureid ja ettevõtjaid nende kutsealal.
8.Soodustame väikeettevõtluse arengut ja püsimajäämist.
9.Kaitseme kohalikku loodust ja keskkonda arulageda majandamise
  eest,hoolitseme jätkusuutlikse eest.
10.Eakad ei tohi jääda ega olla üksi.Vananemine olgu meie
   vallaelanikele väärikas ka koduvallas.
11.Kuusalu vald ei jagune keskusteks ja äärealadeks.Kõik külad
   on ühtviisi meie külad,mille elanike soovide ja vajadustega
   arvestatakse ka siis kui puudub külavanem.
12.Seisame vastu veehinna kallinemisele ja maamaksu tõusule.
13.Rõhk avalike vallateede korrastamisel on kvaliteedil.
14.Peame tähtsaks häid suhteid naabritega ja rahvusvahelisi sõprussidemeid.
   Hoiame vanu suhteid ja loome uusi sidemeid.
15.Kõik otsused langetame põhjalike andmete hankimise ja analüüsimise järel,tegevusi
   alustame asjatundjatega aru pidades.
16.Meie ametnikud suhtlevad inimestega viisakalt, sõbralikult ja lahendusi otsivalt.
17.Valla majandustegevus tervikuna peab parandama vallaelanike elujärge.
18.Tähtsustame turismi.
19.Me ei tee ettevõtlikkusele bürokraatlikke takistusi.
20.Elamine Kuusalu vallas peab olema jõukohane. Tahame otsida kaasaegseid lahendusi 
   taskukohasemaks vee- ja soojamajanduseks ning kommunaalteenusteks.