Harju maakond, Lääne-Harju vald

 

EKRE viis plussi

 

  • EKRE on kõige rahvuslikum erakond Eestis. Ajame Eesti asja, seisame Eesti kultuuri eest.
  • EKRE on kõige rohkem regionaalpoliitika eest seisev erakond. Me tahame, et igal pool Eestis oleks võimalik hästi ära elada.
  • EKRE teab, millist majandus- ja rahanduspoliitikat ajada, et Eesti inimeste elujärg paraneks.
  • EKRE on kõige peresõbralikum erakond ning seisame selle eest, et lapsed saaksid hea kasvatuse ja hariduse.
  • EKRE toetab kohalikul tasandil kõige rohkem demokraatia tugevdamist. Tahame, et Eestis saaks kohalikes omavalitsuses korraldada rahvahääletusi olulistes küsimustes ning presidenti saaks valida rahvas.

 

Rahvuskonservatiivse Lääne-Harju programm KOV valimisteks Lääne-Harju vallas 2021

 

Iga valla elanik on meile tähtis. Loome usaldust nendega suhtlemisel ja tutvustame võimalikult avatult oma seisukohti.

Teeme koostööd kõigi nende erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatidega, kellega leiame ühisosa eesmärkide saavutamiseks kogu valla paremaks arenguks.

Korrastame valla juhtimise, kaasame tippspetsialiste eri tegevusvaldkondades.

Püüdleme sihikindlalt, et tagada tasakaalustatud jätkusuutlik areng Lääne-Harju vallas, pöörates tähelepanu valla kõigile elanikele nii, et keegi ei tunneks kuidas vallavõim rahvast pidevalt kaugeneb. Iga ka väiksem hääl ka kaugemais valla nurgas peab olema kuuldav!

Hoiame ja toetame elu maakohtades. Seisame traditsiooniliste hajakülade säilimise eest ja kaitseme miljööväärtuslikke alasid. Hoiame koostööd valla vabaühendustega – külaseltside ja teiste kohaliku elu edendajatega.

Toome avalikud teenused valla elanikele lähemale, hoiame korras ja teeme paremaks valla teed, parandame side ja transpordi võimekust. Toetame farmereid ja väikeettevõtjaid maapiirkondades.

Loome täiendavat infrastruktuuri inimeste heaolu tagamiseks nii linnas kui maal, võtame suurema tähelepanu alla võimalused keskustest kaugemal asuvatel valla äärealadel:

- võimalusel perearst igasse suuremasse alevikku;

- teeme koostööd politsei kättesaadavuse parendamiseks;

- toetame naabrivalve piirkondade loomist ja arendamist;

- internet, side, post ja pangateenused inimesele rohkem kättesaadavamaks.

Toetame kodanikualgatust, anname kohalikele õiguse otsustada nende kodukohta puudutavates küsimustes läbi referendumite, mis oleksid otsuste tegemisel siduvad.

  • Linna (valla) avalik ruum, teed ja transport

- Teeme koostööd valla transpordiühenduste parandamiseks, sh maapiirkondade ühendused eri transpordisõlmedega ja paremad ühendused valla keskusega.

- Parandame olulisemate teede tingimusi, sh olulisemate kruusateede tolmuvaba kattega katmine, milleks käivitame vastava 4 aasta programmi.

- Jätkame kergliiklusteede ehitamist, sh Keila - Tuulna - Paldiski, Tuulna - Klooga rdtj, Laulasmaa - Lohusalu sadam, Lehola – Vasalemma.

- Toetame ja soodustame valla keskuse Paldiski arengut nii, et sel oleks kõik linna tunnused – kauplused, restoranid, hotellid, kultuuri- ja vaba aja asutused, muuseumid, koolid/lasteaiad, kirikud, side- ja pangaasutused, politsei/pääste/kiirabi, head transpordiühendused valla teiste piirkondadega, turvaline keskkond ning kaasaegne linnaruum. Võimalusel toome rongipeatuse Paldiski kesklinna.

Soodustame elamumajanduse arengut Paldiski linnas. Praegu uusim kortermaja aastast 1986. Jätkame olemasolevate renoveerimise toetamist.

Seisame selle eest, et Paldiskis oleks tagatud vaba juurdepääs merele linnas, toetame avaliku rannapromenaadi ning turvalise supluskoha rajamist. Teeme jõupingutusi Paldiskisse jahtide ja väikelaevade sadama rajamiseks, ja sildumiskoht Väike-Pakri saarele.

- Toome Kloogarannas tagasi hiilgeajad - korrastame ranna ja rajame kaasaegse ranna tugiteenused, tagame vetelpääste võimekuse rannahooajal, rajame seikluspargi, uued matkarajad ja jalgrattaparkla, toetame sesoonse kontsertlava, välikino ja kohvikute, võimalusel restorani „Kajakas“ taasrajamist.

- Toetame sadamaala arendamist puhkemajanduseks Lohusalus ja avaliku ranna kõigile Laulasmaal. Rajame ametliku supluskoha Rummu karjäärijärve ja Klooga järve kaldal.

- Teeme koostööd raudteejaamade korrastamiseks Vasalemmas ja Paldiskis.

  • Haridus, kultuur, sport.

Hoiame nulltolerantsi kohalike õppe- ja kultuuriasutuste sulgemise osas. Igal valla lapsel peab olema võimalus õppida võimalikult kodukoha lähedal.

- Toetame vaba aja veetmise võimaluste olulist parendamist, sh toetame kultuurikeskuse ja linnastaadioni-spordikompleksi rajamist Paldiskisse, staadioni rajamist Vasalemma.

- Toetame koolide, lasteaedade, spordihoonete ja terviseradade renoveerimisi ning rajamisi.

- Toetame laste ja noorte huviharidust valla eri piirkondades, olles vastu olemasolevate asutuste tsentraliseerimisele.

- Jätkame puhkekohtade sh randade ja ujumiskohtade, spordiväljakute ja muude puhkerajatiste arendamist ning täiendavate matkaradade ja matka/infopunktide loomist.

- Planeerime ja korraldame valla omi kultuuri- ja spordiüritusi.

  • Sadamad, tööstus, ettevõtlus, turism.

- Toetame ettevõtluse sh tööstuse arengut, kuid mitte valla elanike heaolu arvelt. Hindame kriitiliselt kõikide uute projektide nt. sadamad, tuulepargid, töötlev tööstus jne sobivust meie elukeskkonda, olgu siis linnas või maal.

- Soosime väikeettevõtlust ja turismi.

- Aitame kaasa uute töökohtade loomisele, sh maapiirkondades.

- Algatame lautrikohtade rajamist ranniku eri piirkondades et paadiomanike oleks tasuta ja mugavalt võimalik oma sõidukit kasutada.

  • Loodushoid ja keskkond.

- Hoiame loodust ja kaitseme meie keskkonda. Kaitseme meie rohevööndeid ja kaitsealasid sh metsi ebaratsionaalsete raiete eest.

- Uute ja olemasolevate maardlate planeerimine ja avamine/laiendamine peab olema kõrgendatud tähelepanu all. Oleme vastu kaevanduste avamisele/laiendamisele Aarnamäel, Tuulnas, Kloogal, Vasalemmas, Rummul ja Ohtus, kui see seab ohtu lähedal elavate kohalike elukvaliteedi.

- Korrastame ja lahendame kasutuseta ehitiste ja rajatiste probleeme, teeme linnaruumi ja looduse puhtaks. Harime inimesi, et nad hoiaksid looduse puhtana igal pool mitte ainult oma koduaias/maja ümber.

- Teeme korda valla jäätmemajanduse. Toetame jäätmejaama rajamist Paldiski piirkonda.

Lääne-Harju eest!