Lääne-Viru maakond, Haljala vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valimisprogramm kohaliku omavalitsuse valimistel Haljala vallas 2021.

Valimiskampaania on aeg, mil valija häält püütakse ilusate ja ülevoolavate lubadustega. EKRE ei soovi osaleda sellel lubadusterallil, ega luua illusiooni, et paari aastaga on võimalik parandada kõiki pikema aja jooksul tekkinud probleeme, kuid meil on mille poole püüelda:

Me ei luba korruptsiooni, ülekohut, äraostetavat mõtteviisi ja bürokraatia vohamist.

Me seisame kohaliku ettevõtluse ja töökohtade eest. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele.

Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, mis vähendavad kohalikku konkurentsivõimet ning muudavad elamise kalliks.

Me teeme omavalitsuses otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me edendame kogukonna heaolu ja turvalisust.

Me toetame igat kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist, mis on seotud kultuuripärandi säilitamise ja propageerimisega või valla elanike vaimse ning füüsilise heaolu edendamisega.

Me toetame perekeskset valda. Meie lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame kogenud ja hinnatud õpetajate palkamist meie koolidesse. Tagame kodulähedaste koolide säilimise ja lasteaedade korrashoiu ning kohtade arvu kasvu.

Me kaitseme laste vaimset tervist ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

Austame iga pere ja inimese privaatsust ja kodurahu. Seisame terviseküsimustes sh vaktsineerimises valikuvabaduste eest ja diskrimineerimise vastu töökohtadel ja haridusasutustes.

Toetame vabatahtlike päästjate ja abipolitsei tegevust.

Abistame ja toetame talunikke, väikeettevõtjaid. Toetame traditsiooniliste laatade korraldamist. Külateed korda!

Kaitseme rannarahva ja kohalike kalurite huve, seda ka väikesadamate arendamisel.

Toetame, koostöös Päästeametiga, küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

Me toetame valla kodanikele laiema otsustuõiguse andmist, elanike poolt algatatavaid rahvahääletusi ja referendumeid. Usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Kui inimesed seda soovivad, parandame haldusreformi vead ning taastame endised omavalitsused või muudame vajadusel valla piire.

Iga hääl EKRE kandidaadile kohalikel valimistel viib rahvuskonservatiivid lähemale riigi valitsemisele. Kui hääletate meie poolt, hääletate demokraatia, õigluse ja vabaduse pool!

Eesti eest!