Pärnu maakond, Lääneranna vald

 

EKRE valimisprogramm Lääneranna vallas KOV21

 1. Anname vallavolikogule tagasi otsustusõiguse.
 2. Vähendame bürokraatiat ja liigsete ametnike arvu valla juhtimises.
 3. Muudame ebaõnnestunud haldusreformi.
 4. Nõuame välja ja toome tagasi Lihulasse mälestuskivi “ 60 aastat Eesti kaitselahingutest” ehk “Lihula samba”.
 5. Toome võimu inimestele ligemale ja moodustame regulaarse piirkondade ümarlaua.
 6. Hoiame ja toetame piirkondlikku etnilist, kultuurilist ja kristlikku identiteeti.
 7. Välistame valla juhtimises korruptsiooni, reetlikuse ja onupoja poliitika.
 8. Hoiame rahvuslikkust ja eestluse järjepidevust lasteasutustes ning hoiame neist eemal jätkusuutmatud agendad.
 9. Seisame selle eest, et meie valla piirkondadesse ei saabuks võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante- pagulasi.
 10. Koostöös pankadega toome vähemalt valla keskusesse sularaha sissemakse automaadi.
 11. Koostöös riigi ja postifirmaga avame uuesti postkontori Lääneranna vallas.
 12. Sõlmime kokkuleppe sellist hambaravi teenust osutava ettevõttega, kellel on leping haigekassaga või teeme tööd selle nimel, et praegusel teenust pakkuval ettevõttel saaks see leping sõlmitud.
 13. Kaasame valla eelarve aruteludesse vallarahva – selleks kasutame kaasava eelarve võimalusi.
 14. Edendame koostööd jõustruktuuridega, et tagada ohu- ning kriisiolukordades kogu valla elanike turvalisus ja kaitse.
 15. Leiame võimalusi rohkem toetada Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja sama struktuuri noorteorganisatsioonide  tegevust ja otsime võimalusi uue laskepaiga loomiseks.
 16. Toetame ettevõtluse arengut ja aitame leida tööstusettevõtteid, kes tuleksid Lihulasse loodud tööstusparki või ka mujale meile sobivasse kohta.
 17. Tõhustame koostööd RMK aga ka teiste organisatsioonidega nende hallatavate puhke- ja matkaalade korrashoiuks ja kasutamiseks.
 18. Toetame turismi arengut.
 19. Laiendame valla munitsipaalkorterite fondi, et oleks võimalus kas õpilastele või valda elama tulla soovivatele inimestele neid üürida.
 20. Toetame oma valla eakaid  hooldekodu kohatasu maksmisel.
 21. Säilitame gümnaasiumi Lihulas ja hoiame alles kõik koolid teistes valla piirkondades.
 22. Me armastame Eestit !