Põlva maakond, Kanepi vald

 

EKRE KANEPI VALIMISPROGRAMM 2021

 

Rahvuskonservatiivid seisavad eesti rahva püsimise eest igas vallas ja külas. Nende kaitsmiseks rahavõimu ja võõraste ideoloogiate eest juurime me Kanepi vallast välja korruptsiooni ja tagame, et immigratsioon meie põlismetsade vahele ei jõua. Eestluse säilitamiseks ja tugevdamiseks paneme me suurt rõhku haridusele ja demograafiale eesmärgiga jõuda vallas positiivse sündivuseni, ettevõtlusele ja taristule, et luua uusi töökohti, ning loodushoiule ja vaba aja veetmise võimalustele, säilitamaks suurepärast elukeskkonda.

 

 1. Sotsiaalpoliitika
 • Toetame hooldekodudes viibivaid Kanepi valla vanureid tasuta toiduga.
 • Pakume majanduslikult hätta sattunud vallaelanikele sotsiaalkortereid ning vajadusel ehitame uusi sotsiaalelamuid.
 • Kaasajastame lasteaedade ja koolide ventilatsioonisüsteeme.
 • Soodustame elama asumist Kanepi valda.
 • Innustame kogukonna turvalisuse tagamiseks naabrivalve piirkondade loomist.
 • Hoiame pagulaskeskused Kanepi vallast eemal, et vältida hiilivat võõrrahvuste sisserännet.
 • Toetame tervisekeskuse rajamist Kanepi valda.
 • Tõstame hooldajatoetuse minimaalselt 50 euro peale.

 

 1. Haridus
 • Toetame Kanepi gümnaasiumi kõrval Krootuse ja Saverna põhikoolide säilitamist ja arendamist.
 • Lubame ranitsatoetust 500 eurot ja koolilõpu preemiat 100 eurot.
 • Seisame selle eest, et kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad oleksid vähemalt Eesti keskmisel tasemel.
 • Meie eesmärgiks on toetada lastele uute huviringide avamist, et väärtustada kohalikku ja rahvuslikku identiteeti ning tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuri.
 • Toetame huviharidust – ükski talent ei tohi jääda raha taha.
 • Meie prioriteediks on kutseõppehariduse toetamine stipendiumite näol.
 • Toetame kiusamisvaba kooli.

 

 1. Ettevõtlus
 • Pakume vallaelanikele alustava ettevõtte stardiraha 5000 eurot.
 • Võimaldame suuremate asulate keskväljakule turuleti ja kauplemisala loomist, et kohalik ja tervislik toit oleks elanikele kättesaadav.
 • Töökohti loovad planeeringud menetleme kiirendatud korras.
 • Aitame kaasa keskkonnasõbraliku mõtlemise ja tehnoloogia levikule kodumajapidamistes ja ettevõtetes.
 • Toetame kaasaegse kaubanduskeskuse rajamist Kanepisse ning suuremate kaupluste rajamist Krootusesse ja Põlgastesse.

 

 1. Turism ja vaba aeg
 • Toetame kohalike seltsimajade rajamist, taastamist ning arendamist.
 • Taastame Erastvere ja Magari külas Põhjasõja lahingupaiga turismiobjektina.
 • Tähistame ajaloolised ja arheoloogilised mälestised.
 • Toetame noortekeskuste tegevust.
 • Toetame Kanepi kihelkonna muuseumi rajamist.

 

 1. Transport ja taristu
 • Seame eesmärgiks muuta tolmuvabaks kõik vallasisesed teed.
 • Tagame igapäevase bussiühenduse kõigi küladega.
 • Taotleme riigi tuge, et ehitada välja Tartu-Võru maantee, Postitee ja Kanepi-Põlgaste teega paralleelsed kergliiklusteed.
 • Toome tänavavalgustuse suurematesse külakeskustesse, valgustame ja kaasajastame kergliiklusteed ja bussipeatused.
 • Loome võimalused bensiinijaama ja autopesula rajamiseks Kanepisse.
 • Toetame veevarustuse parandamist kogu vallas.
 • Toetame kiire interneti väljaehitamist.
 • Parandame talvise lumelükkamise korraldust.

 

 1. Loodus ja eluruum
 • Tihendame koostööd Riigimetsa Majandamise Keskusega, et teha metsas puhkamine ja vaba aja veetmine harjumuspäraseks kõigile vallaelanikele.
 • Toetame Kooraste Kõrgemäe hiie pühapaigana säilitamist koostöös Maavalla Kojaga.
 • Rikastame Kanepi valla järvi erinevate kalakooslustega ja arendame kalaturismi.

 

 1. Valitsemine
 • Järgime ausa valitsemine põhimõtet, kus koalitsioon valitseb ja opositsioon kontrollib.
 • Kanname hoolt, et valla eelarvest ei kuluks mitte sentigi korruptsioonile ega ringkäendusele.
 • Algatame kogukonnas arutelu valla sümboolika üle.
 • Asutame volikogu juurde külavanemate ümarlaua.
 • Kaasame vallavolikogu komisjonide töösse kohalikke ettevõtjaid ja kultuuritegelasi.