Rapla maakond, Kohila vald

 
1. Teeme valla raha kulutamise üle revisjoni.
 
2. Muudame vallavalitsuse juhtimist.
 
3. Toetame lapsevanema kodusolemist kuni lapse 3-aastaseks
saamiseni.
 
4. Toetame noortega seotud tegevusi, eriti liikumist.
 
5. Seisame selle eest, et meie lapsed saaksid käia Kohila valla
koolis.
 
6. Toetame traditsioonilise perekonna kasvatuspõhimõtteid ja
anname endast kõik, et neid valla haridusasutustes hoida ja
kaitsta.
 
7. Soodustame uue kultuurikeskuse loomist.
 
8. Korrastame Kohilat läbiva Keila jõe ja muudame selleäärsed
alad vaba aja veetmise kohaks; taastame Vanade ja Noorte
Saare silla.
 
9. Leiame koostöös riigiga võimaluse ehitada välja Kohila-Aespa-
Tallinna kergliiklustee.
 
10. Soosime valla kortermajade ehitust koostöös erasektoriga.
 
11. Soodustame kortermajade kaugküttele üleminekut.
 
12. Toetame uue sotsiaalmaja ehitust.
 
13. Seisame projektiraha efektiivsema taotlemise ja kasutamise
eest.