Rapla maakond, Märjamaa vald

 

EKRE VIIS PLUSSI MÄRJAMAA VALLAS

Viis põhjust, miks anda oma hääl Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale Märjamaa vallas.

EKRE on kõige peresõbralikum erakond!

Meie seisame selle eest, et Märjamaa valla kodulähedaste lasteaedade- ja koolivõrk säiliks ning Märjamaa Gümnaasium ei muudetaks põhikooliks. Me langetame lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni. Me tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni. Me tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi. Ehitame, koostöös riigiga valda munitsipaalelamu selleks, et noored ja valda elama asunud edumeelsed saaksid alustada pereloomisega ilma suure maksukoormuseta pankade ees.

Toetus meile on pluss Märjamaa valla peredele ja lastele!

 

EKRE on kohalikku elu kõige enam soosiv erakond!

Me seisame selle eest, et igal pool Märjamaa vallas oleks hea elada. Me teeme omavalitsustes otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me oleme vastu bürokraatia vohamisele. Me tagame erakorralise arstiabi, politsei, pääste- ja postiteenistuse. Me teeme kõik, et  tagada kogu vallas korralik internetiühendus. Me tagame vallas tolmuvabad külavaheteed.

Toetus meile on pluss Märjamaa valla kõikidele asulatele!

 

EKRE on kõige eestimeelsem erakond!

Me seisame vankumatult Eesti riigi ja Märjamaa valla elanike kaitsel. Me seisame Eesti kultuuripärandi eest ja toetame kollektiive ning organisatsioone, kes kannavad edasi eestluse vaimu. Me toetame Kaitseliitu, vabatahtlikke päästjaid, külaliikumist, sporti, koorilaulu, rahvatantsu ja pärimusmuusikat.

Toetus meile on pluss Märjamaa asjale!

 

EKRE seisab kõige kindlamalt Eesti inimeste jõukuse eest!

Me seisame rahvusliku majanduse, kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Me seisame Märjamaa valla inimeste hea käekäigu eest, et kellelgi ei oleks põhjust koduvallast lahkuda ja võõrsil olijad saaksid koju tagasi tulla. Toetame igakülgselt valla ettevõtjaid ja teeme kõik selleks, et uute töökohtade loomine oleks võimalikult lihtne.

Toetus meile on pluss Märjamaa valla elanike heaolule!

 

EKRE on demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond!

Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.

Toetus meile on pluss suuremale demokraatiale Märjamaa vallas!