Saare maakond, Muhu vald

 

Muhulased on Eesti kõige iseseisvam kogukond! Meie iseseisvust ja omavalitsuslikku elukorraldust tuleb jätkuvalt arendada ja kaitsta.

1. EKRE arendab Muhumaad!
Muhus elavad kõige rahulolevamad inimesed.
• Toetame hariduse omandamise mitmekesistamist, sh 
kaasava hariduse rakendamist koolides ja lasteaedades.
• Toetame pärimuskultuuri hoidmist ja arendamist.
• Vaktsineerimise puhul kaitseme inimeste vaba tahet.
2. EKRE arvestab Muhu omapära!
Kõik tehtavad otsused peavad toetama Muhu identiteeti ja 
arvestama elanike vajadustega.
• Toetame randlaste põliseid õigusi kalapüügis.
• Tagame juurdepääsu avalikele randadele ja supluskohtadele.
• Toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ja algatusi.

3. EKRE edendab kõige kindlamalt 
Muhumaa ettevõtluskeskkonda!
• Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.
• Võitleme korruptsiooni vastu.
• Soodustame ettevõtetevahelist koostööd.
4. EKRE muudab Muhumaa peresõbralikuks!
• Arendame välja paindliku lapsehoiuteenuse, sh raske ja 
sügava puudega lastele.
• Tõstame laste sünni- ja ranitsatoetust.
• Seisame transporditoetuse eest lastele, kes osalevad 
naabervalla huviringides, sh muusikakoolis.

5. EKRE edendab Muhu vallas rahvaalgatust 
ja rahvahääletuste traditsiooni!
Võim peab olema Muhu elanikele lähedane. Muhumaa 
identiteedi tugevdamiseks ja parima elukeskkonna loomiseks peavad muhulased ise saama otsustada mitte ainult 
volikogu liikmeid valides, vaid ka tähtsamate otsuste kujundamisel ettepanekuid tehes ja hääletades.
• Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis 
tähtsates küsimustes.
• Toetame külavanemate kaasamist vallavolikogus tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamis