Tartu maakond, Luunja vald

 

EKRE LUUNJA OSAKONNA 2021.a KOV VALIMISTE VALIMISPLATVORM

 

HOOLITSEME VALLA JA TEMA INIMESTE HEA KÄEKÄIGU EEST JA TÄIDAME JÄRGNEVAD LUBADUSED:

Valla juhtimine

Toetame praeguse vallavanema Tõnu Muru jätkamist vallavanemana

Meie prioriteediks on Luunja vallavalitsuse läbipaistev tegutsemine

Kaasame elanikke ja eriti noori valla arengu huvides tehtavate otsuste juures

Kasutame tulemuslikult toetusprojektide võimalusi

Kohtleme võrdselt kõiki vallas tegutsevaid ettevõtjaid

Luunja vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevuskulud ei tohiks olla olulised suuremad võrreldes teiste analoogsete valdadega

 

Haridus

Luunja vallas antud alus- ja põhiharidus peaks olema Eesti traditsioone arvestav ja konkurentsivõimeline

Tahame väärtustada Luunja Keskkooli ja Luunja lasteaia õpetajaid, et pedagoogid saaksid vähemalt Eesti keskmist palka

Lasteaialastele tasuta toit

Kõigile valla lastele üks tasuta huviring

 

Sotsiaaltegevus

Toetame jätkuvalt puudust kannatavaid peresid, puudega inimesi ja üksi elavaid pensionäre

Loome tingimused eakate päevakeskuste tekkeks Luunja valda

Otsime võimalusi esmatasandi arstipunkti taasavamiseks Luunjas

Tunnetame peatset hooldekodu rajamise vajadust valda

 

Sport ja liikumine

Renoveerime Luunja Keskkooli staadioni

Ehitame valmis ja sisustame Lohkva spordihoone

Soovime teha läbitavaks Emajõeäärse kallasraja Luunja valla piirides

Arendame edasi liikumise ja sportimise võimalusi kõikides valla piirkondades

 

 Arendus

Toetame tiheasustustes elavate inimeste kütte-, vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamist

Toetame Luunjasse uue kaasaegsema kaupluse ehitamist

Renoveerime Luunja lasteaia koos juurdeehitusega

Ehitame uue Luunja kooli algklasside maja

Läheme valla kergliiklusteede väljaehitamisega jõulisemalt edasi

Panustame jätkuvalt valla teede korrashoidu ja kruusateede tolmuvabaks muutmist

Aitame leida parimad lahendused ühistranspordi kättesaadavusele arvestades kohalike elanike vajadusi

Tegeleme jäätmekäitluse arendamisega

Arendame edasi jäätmekäitlust

Aitame kaasa Luunjasse uue kaupluse rajamisele/saamisele