Peipsiääre vald, Valimisringkond nr 1 - Peipsiääre vald

 

Lugupeetavad valijad!

 

Teist sõltub milline saab olema elu vallas järgneva nelja aasta jooksul. Tulles valima saate oma ja kaaskodanike elu ise kujundada.

 

Peipsiääre vald ainsa anomaaliana Eestis on jagatud 4 valimisringkonnaks. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on oma kandidaadid vallavolikogusse üles seadnud igas ringkonnas. Meie nimekirjas pole marionette – kõik kandidaadid on oma elualal kompetentsed ja võimelised vallavolikogu töös aktiivselt osalema, mitte kellegi isiklikes huvides häälekogujad olema. Meie vallas saavad valijad kahjuks valida vaid oma ringkonna kandidaatide seast.

 

Valides EKRE – valid õigluse. Valides ükskõik millise EKRE kandidaadi poolt - võid kindel olla, et me oma lubadusi peame.

 

Vali EKRE!

 

Meie oma programmi ei kirjuta valimislubadusi, mis on nii ehk nii kohaliku omavalitsuse kohustused seadusest ja mis on kaetud riigieelarvest, nagu näiteks lastele põhihariduse andmine, sotsiaalhoolekanne, teede korrashoid või kultuuri ja spordi toetamine. Valda, mis kannab nime Peipsiääre, pole võimalik väikeste täiustustega parandada. Tuleb teha täiesti uus vald.

 

Kui tulete valima – teeme koos ära!

 

AUTOGA PESULASSE, PERENAISEGA SAUNA

 

 • Saun on olnud eestlastel väga tähtis koht. Seal on sigitatud, sünnitatud, valmistatud ette viimast teekonda. Saunas on ka valmistaud maitsvat külmsuitsu sinki. Alatskivil puudub aga ühissaun juba üks inimpõlv. Niisiis on viimane aeg ehitada uus saun, et oleks inimlikud võimalused pesemiseks ja lõõgastumiseks.
 • Tänapäeval on suurenenud sõidukite arv jõudsalt, kuid meie kandis on hooldustingimused puudulikud. Selleks, et autot korralikult pesta, seejuures loodust mitte saastades, oleks vaja kaasaaegset nõuetekohast pesulat.

 

AITAB KOLKLUSEST - TEEME KODAVERE VALLA

 

Teeme uue valla, kus on sees tarkus ja traditsioonid.

Neli aastat Peipsi ääres toimunud segadust, allakäiku ja kokkukuivamist on viinud veendumusele, et tuleb tagasi minna algusesse. Kõik valla kodanikud on vastutavad ühise elukorralduse ees, ühisest tahtest ja tarkusest sünnib parem elukäik.

Selgus algab asjade nimetamisest õigete nimedega. Enamus ühinenud valla territooriumist asub endise ajaloolise Kodavere kihelkonna, mitte endise Peipsiääre valla territooriumil. Mitte Peipsiääre, vaid Kodavere võtab kokku selle, kes me oleme. Ajalooga Kodavere kandis on elanud hulk erinevaid kogukondi, kes seni asusid eri valdades.

 • Seepärast tuleks taastada vallad osavaldadena oma juhtimis nõukodadega.

Kodavere Valla Volikogu oleks neid poliitiliselt ühendav võimukeskus. Seemoodi saaks peatada kogukondi lõhkuv haldusreformi mõju.

Tarkus sünnib ühiselt kogutud teadmistest. Seepärast on vajalik kõigi vallaelanike osavõtt valitsemisest, mis saaks toimuda läbi külavanemate, osavaldade nõukodade ja vallavolikogu.

 • Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi paremuse poole.

Vallavalitsus oleks administratiivseks, mitte poliitiliseks struktuuriks, kes juhindub volikogu tahtest.

Elu ja mõttemaailma üldistuseks on sümbolid. Vallal on selleks vapp ja lipp, mis on õnnistatud Jumala tahtega, viies ellu selle all kõndiva rahva tarkust ja traditsiooni.

 • Kodavere on sümbol, mis on meid tänapäeva kandnud.

Teeme siis tarku valikuid.

Valides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaudu Kodavere valda – valid traditsioonid, tarkuse, demokraatia, tasakaalukuse, teotahte ja asjatundliku valla juhtimise. Linna, alevike ja külade ning osavaldade struktuuri kaudu kuulud ühtsesse Kodavere valda.

 

TAASTAME KALLASTE LINNA ENDISAEGSE VÄÄRIKUSE

 

Teeme Kallastest linna, kus tahetaks elada ja kaugemalt linna vaatama tulla.

Kallastel on pikk elamise traditsioon, mis päädis 1938.a linnaõiguste saamisega, 1950-1959.a rajoonikeskusena. Kuni aastani 2017 saadi oma elu ise korraldada. Kunagisest rajoonikeskusest on saanud hääbuv paik, kus sellel aastal linna laste tulevik kustutati kooli sulgemisega. Juba üle kahe kümnendi pole linnaelanikele midagi antud, ainult maksudega võetud. Kas nii ka edaspidi?

 • Kallaste linna taastamine algab põhikooli taastamisest.

Ilma kohalike noorteta pole linnas elu edendamisel mõtet. Ainult see paik edeneb, mille noored tunnevad uhkust selle üle, kus nad elavad. Kooli taastamiseks on koolimaja olemas, vaja vaid korda teha. Peipsi järve kaldal elavast vene emakeelega kogukonnast tulenevalt on venekeelse alg- ja põhihariduse andmine eluliselt vajalik.

 • Kallaste linnal on kõik eeldused olla nii elukohaks, kui ka kohaks, kus tööd teha.

Kunagisest tööstusest on järel vaid varemed, kalandus on veel hinges. Nii elukoha, kui ka tootmise rajamiseks on esmaseks eelduseks tänapäevase infrastruktuuri (tänavad, kõnniteed, veevarustuse, kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, haljastuse) rajamine ja korrashoid. Kõik see aga algab arukast planeeringust.

Kallaste on koht, kus sajandeid on kala püütud. Tänapäeval kaasneb kalapüügiga kala töötlemine ja üha laienev kalakasvatus. Kallaste linnas on selleks kõik eeldused olemas. Ainult keskendumine kalatööstusele on oht monofunktsionaalse asumi kujunemisele. Lisaks oma põhilisele tegevusalale on linnal suurepärased eeldused turismiks, puhkemajanduseks, väiketootmiseks. Siiani on kõik need eeldused kasutamata jäetud.

Kallaste linnas on hulk kasutult seisvaid ehitisi endistest aegadest, mis elu käima tõmmates tulusat rakendust võivad leida.

 • Kallaste linn on oma eeldustelt sobiv koht Kodavere valla keskuseks.

Ükski valla piirkond ei kaota midagi, kui kogu elu vallas edeneb. Praegusel vallal puudub toimivalt elu edendav arengukava ja planeering. Toimiva valla arengukava puudumise põhjuseks on tahtmatus ja oskamatus hoolida kogukondadest ning neid tegutsema panna.

Valides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatide hulgast saadiku omavalitsuse volikokku, saad ühiselt koostatud, heaks kiidetud ja toimiva arengukava ja paneeringu ning valla, kus POLE HÄBI ELADA.

 

KÕIGILE VALLAELANIKELE OMA KODU

 

 • Luua valda ehitusbrigaad, kes remondib ja hooldab valla kinnisvara. Valla elanikud saavad ka sellelt teenust osta;
 • Valla kasutuses olevaid maju ja kortereid pigem tehakse korda ja üüritakse välja, mitte ei müüa. Hiljem on üüritud kinnisvara võimalik järelmaksuga välja osta. Vald saab sellega suunata üüriturgu ja hoida hinnad inimestele jõukohased;
 • Noorteküla loomiseks teha valla maale planeeringuga krundid, kus omavalitsus rajab infrastruktuuri. Planeerida ühtne hoonestuse stiil ja haljastus;
 • Vanurite majade loomine, kus saaks ratastoolidega liikuda. Luua lihtsad elamud vanuritele, kes ei saa enam hakkama omas kodus, kuid ei soovi hooldekodusse minna. Kinnisvara hinnatakse ja omandi valdajaks on omavalitsus. Väärtuse vähenemine tasaarveldatakse üürimaksetega;
 • Valla tiheasustusega aladel luua looduslikku mitmekesisust erineva haljastuse loomisega, et poleks vaid niidetud muruplatsid;
 • Valla turuplatside korrastamine ja Alatskivile turuhoone ehitamine;
 • Väikepõllumajanduse ja mahetootmise toetamine ning turundusvõimaluste loomine. Peipsiääre kvaliteedimärgi väljatöötamine. Leida inimesed ja organisatsiooni loomisele kaasaaitamine;
 • Ühtne bussijaam Alatskivile, et lapsed ei peaks pendeldama erinevate bussipeatuste vahel.

ASUTAME ALATSKIVILE RIIGIGÜMNAASIUMI

 

30.aprillil 2015.a suleti Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool põhjendusega, et piirkonnas ei jagu lapsi keskkooli ossa. Lubati lastele korraldada trantsport lähematesse gümnaasiumitesse ja toetused. Tänase seisuga õpib üle 100 noore väljaspool valda gümnaasiumides. Toetuse suurus on 50 € kuus. Normaalne olukord? Alatskivi koolis viidi läbi kapitaalne remont kujul, nii et õpilastele koolis enam kohti ei jätku. Mõistlik tegu? Aga pole viga, meie pakume olukorrale lahenduse - asuda riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium. Isegi endine koolihoone on olemas, kohas kus praegu vallamaja. Asume tööle ja noored tulevad piirkonda tagsi.

 

TOETA JA MÄRKA ÕIGEAEGSELT

 

 • Õppe – ja huvitegevuse arendamine Vara kogukonnakeskuses;
 • Pakkuda tuge hariduse kitsaskohtade märkamisele vallas;
 • Õpiraskustega laste õigeaegne märkamine ja toetamine;
 • Koos teineteise kompetentsidele toetudes luua last toetav võrgustik;
 • Riik, kool, õpilased ja vanemad teeks koostööd, toetaks ja mõistaks teineteist.

Koostöös tegutsedes loome turvalise keskkonna, kus laps tahab õppida ja tegutseda.

TOETAME ETTEVÕTLUST MAAPIIRKONNAS

 

Kogu materjaalse heaolu loovad meie ettevõtjad. Kohalik omavalitsus saab oma eelarvevahendid riigi poolt eraldatavast maksutulust, 12% üksikisiku tulumaksust ja maamaksust. Mitte miski ei sünni mittemillestki. Kui kohalik omavalitsus ettevõtlust ei soosi, siis lahkuvad noored ettevõtlikud pered vallast ja elanike vanuseline stuktuur muutub. Vaadates praeguse valla statistilisi näitajaid see nii ongi. Päevapealt elu ei halvene, pikas perspektiivis aga piirkond sureb välja. Seda nimetatakse ääremaastumiseks. Meie valimisliit peab aga Peipsiveert suurte võimalustega piirkonnaks, kus arendada ettevõtlusvõrgustikke, kui aga vallavalitsus seda soosiks.

 • Teeme vallavalitsuse, kes oleks näoga valla elanike, töötegijate ja ettevõtjate poole.

Valla kohus on teha arengukavad ja planeeringud, mis tõesti on rahva poolt läbi arutatud, toimivad ja ettevõtlust piirkonda kutsuvad. Ettevõtjad saavad edukalt tegutseda, kui on piisavalt oskusteadmistega tööjõudu. Seepärast peab ka elukeskkond olema selline, kus tahetaks elada. Peipsi ranniku tiheasustusalad vajavad hädasti tänapäevast vee- ja kanalisatsiooni võrku, et vältida kauni keskkonna reostamist.

 • Vallavolikogu on see, kes peab hea seisma arengukava ja planeerinu eest.

Enamus meie kandidaate on ise tegelenud ettevõtlusega ja viivad aktiivse hoiaku ka volikokku.

EI KORRUPTSIOONILE JA MÕJUVÕIMUGA KAUPLEMISELE

Eestis on hea elada, sest politseinikud ei nõua enam altkäemaksu ja ametiasutustes ei pea andma enam meelehead. Paljuski on endine mõtteviis ja suhtumine ikkagi säilinud. Töökohtadele saamine või neil püsimine sõltub nii mõneski kohas kuhugi või kellegi hulka kuulumisest. Esmatähis pole mitte ametialane kompetents, vaid meeldimine otsustajatele. Ka "onupojapoliitika" pole kuhugi kadunud. Lubame sellised ilmingud avalikustada, mitte kokkuleppeliselt maha vaikida. Avalik hukkamõist peab jõudma asjaosalisteni. Valla ajalehes hakkab olema rubriik VALLAKODANIK MÄRKAB

 

 

Meie armastame Eestit! Meie armastame kanti, kus me elame! Seepärast kandideerime ja oleme valmis volikogus selle nimel tööd tegema.