Valga maakond, Tõrva vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tõrva valla valimisprogramm

 

 • Käivitame aktiivse seltsitegevuse kõikides külades, toetame nende tegevust.
 • Kaasame valla alaliste komisjonide töösse külaseltside esindajad, et tagada kogu valla elanike huvide esindatus.
 • Viime vallavolikogu istungid veebikeskkonnas vallaelanikele kättesaadavaks.
 • Säilitame kõikide olemasolevate lasteaedade ja koolide toimimise, ehitame ventilatsioonisüsteemid vastavaks kaasaja nõuetega.
 • Korrastame koolide staadionid.
 • Ehitame laste mänguväljakud kõikidesse keskustesse.
 • Kaotame lasteaedades kohatasud.
 • Rajame Hummulisse spordi- ja vabaajakeskuse.
 • Tagame noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse kõigile üle kogu valla. Kindlustame tasuta huvitegevuse ühel valitud alal igale valla noorele aastaringselt.
 • Toetame valla spordiklubide tegevust, kompenseerides treenerite tasustamise lastele suunatud treeningute läbiviimiseks lisaks praegusele pearahasüsteemile.
 • Käivitame suvised noorte töölaagrid koostöös noortekeskuse, koolide ja valla ettevõtjatega. Lahendame selleks vajaliku transpordi, toitlustamise ja juhendajate palkade rahastamise.
 • Taastame jalgpallialase tegevuse vallas. Rekonstrueerime noortekeskuse mänguplatsi vähemalt II liiga nõuetele vastavaks jalgpalliväljakuks. 
 • Käivitame Tõrva Tervisekeskuses eriarstide korrapärase teenuste kättesaadavuse.
 • Koostöös eakate ühendustega aitame jooksvalt lahendada nende päevakorralisi murekohti.
 • Rajame hooldust vajavatele vanuritele päevahoiukeskuse. 
 • Paigaldame igasse keskusesse pakiautomaadid.
 • Korrastame keskustes elamutevahelised liiklemisteed.
 • Korrastame KEK-i linnaosa parklad, teed ja mänguväljaku terviklahendusena.
 • Rekonstrueerime Tõrva kinohoone teatrivõimekusele vastavaks. Väärtustame kohalikku kultuuritegevust.
 • Korrastame keskustes elamutevahelised liiklemisteed. Jätkame vallateede korrastamist. Valla eri piirkondadesse rajame kergliiklusteed.
 • Liikluskiiruse piiramiseks paigaldame Tõrva linna sissesõitudele „lamavad politseinikud” Tartu ja Viljandi suundadele.
 • Rajame Tõrva keskväljakule atraktiivse purskkaevu.
 • Tagame kohaliku omakultuuri arendamise.
 • Valda saabuvatele vajalikele spetsialistidele leiame võimaluse soetada kas soodushinnaga elamukrunt või korter, vajadusel tagame lasteaiakoha. 
 • Kaasame haridusellu ja vaba aja veetmise organiseerimisse oma ala entusiaste.
 • Arendame välja suvituslinnale kohase infrastruktuuri Vanamõisa ja Riiska järvede ümbruses. 
 • Muudame Tõrva keskväljaku liikluse jaoks kohasemaks ning muudame turu aktiivseks osaks kesklinnast.
 • Loome Tõrva oma puhkpilliorkestri.