Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald

 

Kaasame elanikud ja lõpetame „EI SAA” mentaliteedi

 

 • Lõpetame kantseliitlikud ja minevikuvormis teavitused vallavalitsusest.

 • Leiame vähemalt kord kuus aega kohtumiseks rahvaga.

 • Korraldame regulaarselt rahvakohtumisi ja vestlusõhtuid igas valla piirkonnas.

 • Vähendame bürokraatiat vallaga suhtlemisel.

 • Teeme nii, et ametnikud on inimeste jaoks, mitte vastupidi.

 

Turvatunne lastega peredele

 

 • Langetame lasteaia kohatasu.

 • Tõstame sünnitoetuse 1200 euroni.

 • Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni.

 • Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi.

 • Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

 • Tegeleme noortekeskuste pideva kaasajastamisega.

 • Tagame lastele mitte ainult koolitranspordi, vaid ka transpordivõimalused huvitegevuseks.

 • Jätkame kergliiklusteede rajamisega ja koostööd Türi vallaga Võhma-Kahala kergliiklustee rajamiseks.

 • Tegeleme mänguväljakute rajamise ja hooldamisega.

 • Pakume peredele turvatunnet ja sobivaid lahendusi.

 

Ettevõtlus, tööjõuturg ja töökeskkond

 

 • Tunnustame ja väärtustame kohalikku ettevõtlust, ka väikeettevõtteid.

 • Tutvustame valla infokanalite kaudu iga selleks soovi avaldanud valla ettevõtet või FIE-t.

 • Aitame reklaamida tooteid ja teenuseid omavalitsuse tasandil.

 • Kasutame maksimaalselt Põhja-Sakala vallas loodud tooteid ja teenuseid ning propageerime neid mõlemal pool vallapiire.

 • Aitame alustavaid ettevõtjaid nii koolituste kui ka asjaajamisega, lisaks aitame leida lahendusi omafinantseeringuks.

 • Võitleme ümbrikupalkade vastu, muutes need regionaalsete maksuerisuste ja muude meetodite abil kasutuks.

 • Võitleme võõrtööjõuprobleemiga – aitame leida kohalikku tööjõudu ning teeme lahenduste leidmiseks koostööd ettevõtetega.

 • Propageerime ja tunnustame ettevõtjaid, kes on panustanud hea töökeskkonna loomisega töötajate heaolusse.

 

Infrastruktuur

 

 • Jätkuma peab kergliiklusteede rajamine.

 • Ühistransport on reisijate jaoks, mitte reisijad ühistranspordi jaoks.

 • Bussipeatused peavad olema turvalised ja ligipääsetavad.

 • Vallaelanikud on kohaliku poliitika suunanäitajad ka valimistevahelisel perioodil.

Seega, koos EKRE-ga saabub:

 • ei saa” perioodi lõpp;

 • muretu pereelu, võimalusi pakkuv tööturg ja ettevõtluskeskkond;

 • Põhja-Sakala valla atraktiivseks muutmine kõigile vanusegruppidele;

 • jätkusuutlikkus nii ettevõtluses kui ka demograafias.

 • Lisaks annavad EKRE Põhja-Sakala kandidaadid oma sõna, et rahvakohtumised volikogu liikmetega (vähemalt EKRE saadikutega) muutuvad regulaarseks. EKRE valimislubadused ei ole umbmäärased ega teostamatud, vaid täituvad pärast valimisi koos vallaelanikega!