Võru maakond, Antsla vald

 
Eesti Konservaiivse Rahvaerakonna valimisprogramm Antsla vallas.
 
* Teeme koostööd kõigi ettevõtlike inimestega, kelle eesmärk on koduvalla hea käekäik.
 
* Tagame abivajajatele õigeaegse ja inimsõbraliku sotsiaalteenuste kättesaadavuse.
 
* Seisame selle eest,et koduvald oleks kõigile turvaline.
 
* Loome võimaluse,et Antsla turul on võimalik kaubelda aastaringselt.
 
* Arendame elu keskusest kaugemale jäävates oma valla piirkondades.
 
* Hoiame valla teed aastarngselt korras.
 
* Valla oluliste tegemisel kaasame noori.
 
* Laiendame Lusti lasteaia kohtadae arvu, et kohalikud lapsed saaksid käia kodulähedases  lasteaias.
 
* Aitame Urvaste kogukonnal avada oma kaupluse Urvastes.
 
* Taastame Vabadussõjas võidelnud, omaaegse sõjakooli ülema kononelleitnant Johannes Vermeti mälestuskivi Urvaste surnuaial.