Võru maakond, Rõuge vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Rõuge vallavolikogu kandidaadid soovivad, et Rõuge valla kõikides piirkondades on hea elada ja elanikud saavad olla uhked oma valla üle. 

Meie seisame selle eest, et Rõuge vallas

- on aus ja avatud juhtimine, mis lähtub elanike huvidest;

- töötavad ametnikud, kes on pädevad, vastutustundlikud ja peavad lugu oma valla elanikest;

- kitsaskohtade lahendamine ei kannata suurprojektide tõttu;

- arendatakse välja igakülgselt läbimõeldud kaasaegne koolivõrk;

- on huviharidus kätte saadav igas eas  elanikele;

- väärtustatakse vabatahtlikku tegevust ja toetatakse võrdselt kõiki kohalikke kogukondi;

- toetatakse ja arendatakse olemasolevaid päästekomandosid; 

- väärtustatakse ettevõtjate tööd ja eelistatakse rõugemaist;

- peetakse lugu põllumeestest ja väärtustatakse nende tegevust;

- asuvad pakiautomaadid igas endises vallakeskuses;

- on hea koostöö ja suhted naabritega;

- on soovitud elupaik;

- hinnatakse eestimeelseid algatusi;

- on valge ja puhas.

RAHVA MURE ON VALLA MURE!

Armas valija, SINU häälest sõltub Rõuge valla tulevik ja SINU kodukoha saatus.